Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych. Skutecznie reprezentujemy interesy przedsiębiorców w Polsce i Unii Europejskiej. Od 2011 roku dążymy do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, występujemy w obronie firm członkowskich, wspieramy ich rozwój, postulujemy o dobre prawo i sprawne sądownictwo, dostarczamy wiedzę i informacje profesjonalne.

Facebook Twitter LinkedIn