Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Geologii. Autor książek o tematyce II wojny światowej oraz artykułów naukowo-technicznych w czasopismach historycznych. Wydawca i autor kilkudziesięciu gier strategicznych obejmujących. Redaktor naczelny czasopisma Taktyka i Strategia.

Facebook Twitter LinkedIn