Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Lat 54 – absolwent Akademii Spraw Wewnętrznych – Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie / 1990 r. / – praca dyplomowa „Międzynarodowa Pomoc Prawna w sprawach karnych”, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i Administracji / 1993 r. / – praca mgr „Przemyt dóbr kultury i międzynarodowa pomoc prawa”, absolwent studiów podyplomowych Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie „Zarządzanie Jednostkami Policji”.

W czasie służby w policji  zajmował się między innymi zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Ostatni etap służby to służba na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w latach 2007 – 2016 Poznaniu ds. kryminalnych. Współtworzył Wydział dw. z Przestępczością Samochodową. Z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu współuczestniczył w zabezpieczeniu Szczytu Klimatycznego COP-14 w Poznaniu w 2008 r. oraz zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  w Poznaniu w 2012 r.

Uzyskał Certyfikat zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz pozbawiania korzyści z popełnianych przestępstw przez przestępców międzynarodowych, oraz wymiany informacji poprzez Interpol i Europol. Instytucja wydająca certyfikat Hessiasches Landeskriminalamt – Policja Kryminalna Landu Hesja – Niemcy.

Brał udział w szkoleniach organizowanych przez Guardia Civil z zakresu Zarządzania Strategicznego w Policji oraz przez Ambasadę USA z zakresu Przywództwa i Zarządzania w Policji.

Były instruktor Związku Harcerstwa Polskiego /podharcmistrz/, opiekun Szkolnego Koła PTTK, były działacz w  Polskim  Stowarzyszeniu Zapobiegania Narkomanii. Hobby: turystyka, krajoznawstwo górskie, spływy kajakowe, dobry film i książka, Historia II Wojny Światowej w tym historia jednostek specjalnych

Od 4 lat /od 2016 r./ zajmuję się bezpieczeństwem biznesowym w przemyśle motoryzacyjnym w Poznaniu.

Facebook Twitter LinkedIn