Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Paul Robrechts jest dyrektor generalny Grupy R&T www.rtconsultancy.be, zarządza kilkoma niezależnymi firmami konsultingowymi w zakresie bezpieczeństwa, działającymi jako „Trusted Security Architects”: głównym belgijskim podmiotem w niezależnym doradztwie w zakresie bezpieczeństwa, działającym w Europie, przygotowującym uruchomienie różnych oddziałów w całej Europie. Jedna z tych firm, Praetorian Engineering www.praetorian-engineering.eu, współpracuje z profesorem Belgijskiej Królewskiej Szkoły Wojskowej, specjalizującej się w analizie wpływu wybuchów na infrastrukturę i ograniczaniu skutków wybuchów.

Jako magister inżynierii przemysłowej i zarządzania bezpieczeństwem, Paul był przez 20 lat dyrektorem bezpieczeństwa narodowego w 2 instytucjach finansowych i w Poczcie Belgii. Posiada licencję konsultanta ds. bezpieczeństwa zatwierdzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a także certyfikat bezpieczeństwa NATO i UE do poziomu ściśle tajne. Otrzymał nagrodę Beneluksu dla specjalisty ds. bezpieczeństwa za rok 1994.

Przez 2 lata był wykładowcy „Private Security” jako asystent na Wydziale Kryminologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i nadal jest gościnnie prowadzi wykłady na 2 uniwersytetach. Przez 4 lata był członkiem zarządu i 3 lata przewodniczącym ASIS International Benelux Chapter.

Mocno wierzy w zarządzanie bezpieczeństwem oparte o długoterminową wizję i strategię, połączoną z jasnymi planami działania i szybkimi rozwiązaniami. Jego pragmatyczne podejście przyczynia się do poprawy wyników zarządzania bezpieczeństwem. Jego podstawowe kompetencje tworzą razem z klientami publicznymi i prywatnymi, bezpieczne środowisku oparte na szacowaniu ryzyka, z globalnym i zintegrowanym podejściem poprzez projektowanie, sprawdzone metodologie, koncepcje i specyfikacje funkcjonalno-techniczne.

Facebook Twitter LinkedIn