Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Dr MILO JONES jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie IE w Madrycie. W IE dr Jones prowadzi wykłady z przedmiotów „Narzędzia wywiadowcze dla profesjonalistów z branży finansowej”, „Geopolityka” i „Sposoby podejścia do złożonych problemów” w programach MBA, Masters in Advanced Finance, Masters in Cybersecurity i Executive Education.

W 2013 r. Stanford University Press opublikował jego książkę, „Constructing Cassandra: Reframing Intelligence Failure at the CIA, 1947-2001”. Napisał ją w oparciu o swoją rozprawę doktorską. Śledzi w niej wpływ wewnętrznej kultury i tożsamości CIA na cztery główne, ze strategicznego punktu widzenia, zaskakujące zdarzenia : kubański kryzys rakietowy, irańska rewolucja islamska, upadek ZSRR i 11/9.

W przeszłości dr Jones pracował dla Moran Stanley Dean Witter w Nowym Jorku i dla Accenture w Londynie. Karierę rozpoczął od służby oficerskiej w US Marine Corps, podczas której ukończył US Army’s Airborne Course. Oprócz tytułu doktora stosunków międzynarodowych brytyjskiego Uniwersytetu w Kent, posiada uzyskany w Kent z wyróżnieniem tytuł magistra w zakresie stosunków międzynarodowych, MBA z London Business School oraz licencjat z Northwestern University.

Dr Jones jest członkiem Centrum Studiów nad Cyfrowym Życiem, amerykańskiej strategicznej grupy badawczej o charakterze non-profit, zajmującej się zrozumieniem wpływu technologii cyfrowych na cywilizację. Jest także członkiem Globalnego Seminarium w Salzburgu, członkiem Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych oraz członkiem Stowarzyszenia Byłych Oficerów Wywiadu.

Facebook Twitter LinkedIn