Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

płk SG (rez.) Michał Stachyra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1999 r. Płk SG Michał Stachyra pełnił funkcje: Doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, Zastępcy Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych KGSG.

Z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Michał Stachyra brał udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych oraz Międzyresortowego Zespołu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

Był oddelegowywany do realizacji zadań poza granicami kraju. Pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy Międzynarodowej Jednostki Specjalnej w misji EULEX. Jako ekspert organizacji międzynarodowych (FRONTEX, TAIEX, IOM) prowadził specjalistyczne szkolenia na Ukrainie i Białorusi. Dodatkowo był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe związane z audytem instytucji rządowych i nadzorem nad implementacją europejskich rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie korupcji
w Czarnogórze i na Ukrainie.

Michał Stachyra jest absolwentem podyplomowych studiów: w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Obronności Państwa na Akademii Obrony Narodowej.

Facebook Twitter LinkedIn