Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Absolwent studiów pedagogicznych z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej (AP), ukończył studia podyplomowe z zakresu przywództwa i negocjacji na AON oraz studia podyplomowe i szereg szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego.

Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Dla Bezpieczeństwa. W latach 1994-96 szef szkolenia oddziałów rozpoznawczo-spadochronowych Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW,

Dowódca Strzeleckiego Oddziału Interwencyjno-Spadochronowego (SOIS) w latach  1996-2002. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Dzielnicy Ursynów m.st Warszawa (2002-2006)

Założyciel Specjalistycznej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa – Ursynów.

Współorganizator z ramienia Fundacji Wspierania Obronności Kraju (FWOK) konferencji międzynarodowych i warsztatów m.in: 

„Polskie Siły Powietrzne w NATO” (FWOK & Akademia Sił Powietrznych w Dęblinie & CEMPA)„Zagrożenia Terrorystyczne w Metrze i Prowadzenie Akcji Ratowniczych”.(FWOK & Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

Członek Rady Fundacji Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. 

Marek Kulesza jest wieloletnim instruktorem i wychowawcą młodzieży oraz autorem programów szkoleniowych w organizacjach proobronnych.

Instruktor: strzelectwa sportowego i bojowego, surwiwalu, karate, ju-jitsu, narciarstwa zjazdowego, pływania, kajakarstwa górskiego. 

Ekspert z zakresu obrony cywilnej oraz strategii i taktyki działań niekonwencjonalnych.

Facebook Twitter LinkedIn