Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Autor szkoleń, trener i konsultant w zakresie Open Source Intelligence (OSINT) i analizy kryminalnej.

Wykładowca Strategicznej Inteligencji Biznesowej na Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca wielu rozwiązań OSINT, w tym Oryon Browser, dedykowanych specjalistom z zakresu open source intelligence i dziedzin pokrewnych. Jego szkolenia OSINT zyskały uznanie wśród specjalistów i są sprawdzoną metodologią skutecznego pozyskiwania i analizy informacji. Posiada bogatą historię współpracy z wiodącymi polskimi instytucjami państwowymi oraz największymi podmiotami sektora prywatnego.

Współpracował z największymi firmami z sektora publicznego i prywatnego, w tym z :

  • Urzędami Celno-Skarbowymi Krajowe Administracji Skarbowej
  • Krajową Szkołą Administracji Publicznej
  • Centrum Edukacji Zawodowej Ministerstwa Finansów,
  • Głównym Inspektoratem Sanitarnym
  • PwC Polska,
  • mBank,
  • Bank Zachodni WBK,
  • Allegro Group,
  • Kapsch Polska,

oraz z innymi.

Facebook Twitter LinkedIn