Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Dr Marcin Łukowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował również na Ghent University w Belgii. Finalista Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Obszar jego badań to prawo międzynarodowe, prawo UE, handel międzynarodowy i prywatyzacja bezpieczeństwa. Przygotował rozprawę doktorską poświęconą prywatnym firmom wojskowym i ochroniarskim (Private Military & Security Companies).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski) i prywatnym gdzie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z compliance, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, sankcjami międzynarodowymi oraz kontrolą eksportu.

Facebook Twitter LinkedIn