Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Specjalista i trener z zakresu OSINT, infobroker. Współwłaścicielka agencji Infobrokerska.pl, szkoleniowiec Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Realizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu OSINT dla sektora prywatnego i instytucji rządowych.
Doświadczenie w zakresie OSINT buduje i rozwija od lat, realizując projekty doradcze i rozwojowe dla biznesu.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Współautorka standardu zawodu specjalista analizy rynku przygotowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz książki „Google Hacking. Jak szukać w Google, aby zarabiać pieniądze, rozwijać biznes i ułatwić sobie pracę” (publikacja maj 2019).

Facebook Twitter LinkedIn