Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Jest ekspertem w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem nadużyć.

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, posiada certyfikat Resilient Leadership Resilience Sciences Institut UMBS w University of Maryland. Jest członkiem polskiego oddziału IIA oraz stowarzyszenia „Libertas”. Prowadziła i nadzorowała liczne projekty audytu korporacyjnego i finansowego w sektorze administracji publicznej i w sektorze prywatnym, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli, wykrywania oszustw wewnątrzfirmowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego firmy Pinkerton w Europie Wschodniej.

Facebook Twitter LinkedIn