Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Płk (rez.) Grzegorz Małecki jest (od chwili powstania) prezesem zarządu i jednym z twórców fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Dysponuje rozległą i wszechstronną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności wywiadu oraz cyberbezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, dyplomacji oraz audytu i kontroli w administracji państwowej.

W latach 1991 – 2017 (z przerwami) płk Małecki służył w polskich służbach wywiadowczych (UOP, ABW i AW), obejmując w nich kolejne stanowiska kierownicze. W latach 2015 – 2016 pełnił funkcję szefa Agencji Wywiadu. W latach 2009 – 2012 pracował jako dyplomata (Pierwszy Radca ds. politycznych) w Ambasadzie RP w Madrycie. W okresie 2005 – 2008, jako Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa rady Ministrów, organizował i kierował pracami tego jedynego w Polsce organu nadzorującego działalność polskiej wspólnoty wywiadowczej. W latach 2003-2004 zorganizował i kierował pracami pionu audytu i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Opola.

Grzegorz Małecki jest absolwentem Instytutu Historii na Uniwersytecie Wrocławskim (mgr 1991). Jest wykładowcą akademickim, autorem licznych publikacji, uczestnikiem szeregu krajowych i zagranicznych konferencji poświęconych zagadnieniom wywiadu, bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa, zarządzania systemami wywiadowczymi, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych, kontroli i audytu. Od 2017 roku współpracuje, jako ekspert i dyrektor programów cyberbezpieczeństwo oraz gospodarka i energetyka, z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Jest uczestnikiem „Projekt Konsens”.

Facebook Twitter LinkedIn