Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego, zdobytym w międzynarodowych korporacjach oraz polskich firmach konsultingowych, gdzie pracował w działach związanych z bezpośrednią obsługą klienta. Menedżer z wieloletnią praktyką międzynarodową na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Certyfikowany kandydat na członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwent Academy of Competitive Intelligence, posiadacz certyfikatu Master of CI (CIP ™ -II).

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Nauk Społecznych i Humanistycznych SWPS w Warszawie.

Przewodniczący polskiego oddziału stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals.

Facebook Twitter LinkedIn