Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku jest pracownikiem merytorycznym Muzeum Wojska Polskiego. W 2018 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych z dziedziny historii wojen, techniki wojskowej i techniki uzbrojenia. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z terroryzmem, techniką uzbrojenia, sztuką wojenną, inżynierią wojskową i historią wojen. Członek rady programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Współpracuje z instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą.

Facebook Twitter LinkedIn