Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Kpt. rez. dr Dominik Graczyk kształcił się w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T.Kościuszki we Wrocławiu, ukończył kurs oficerski w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej. Praktykę wojskową zdobył na stanowiskach dowódczych w kompanii rozpoznawczej brygady zmechanizowanej i kompanii inżynieryjnej pułku saperów. W latach 1994-97 w Oddziale Rozpoznawczo-Spadochronowym Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, następnie w Strzeleckim Oddziale Interwencyjno-Spadochronowym (SOIS).

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na AWF w Warszawie, wykładowca przedmiotów związanych z fizjoterapią, koordynator kierunku fizjoterapii w Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Instruktor nurkowania jaskiniowego, technicznego i rekreacyjnego w stopniu M2 KDP-CMAS.

Członek Komisji Działalności Podwodnej międzynarodowej konfederacji CMAS. Autor programów szkoleniowych z zakresu nurkowań m.in. działań proobronnych i kryzysowych, jaskiniowych, z osobami z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną. Grotołaz, instruktor ratownictwa podwodnego, ratownik speleonurkowy i wodny, skoczek spadochronowy. Współdziałał z żołnierzami XXXVI zmiany KFOR podczas eksploracji speleonurkowej w jaskini Gryka e Madhe w Kosowie.

Współpracuje w zakresie szkolenia nurkowego z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas akcji w jaskiniach wielokrotnie przebywał pod ziemią i za syfonami nieprzerwanie do 7 dni w odcięciu od powierzchni, w tym na głębokości ponad 1200 metrów.

Były reprezentant Kadry Narodowej Polski w alpinizmie jaskiniowym (specjalizacja: nurkowanie jaskiniowe). Uczestnik i kierownik licznych wypraw eksploracyjnych, odkrył ponad 2 km nowych ciągów zalanych jaskiń w różnych rejonach świata (Krym, Abchazja, Rumunia, Albania, Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Bośnia, Puerto Rico, Meksyk, Tatry).

W obszarach jego kompetencji znajdują się działania w środowiskach nietypowych jak suche i zalane podziemia miast, tunele, piwnice, kanały, kopalnie, jaskinie, szeroko pojęte środowisko wodne i podwodne.

Ekspert, komentator wydarzeń związanych z nurkowaniem, nurkowaniem jaskiniowym i wypadkami w jaskiniach w stacjach telewizyjnych oraz radiowych (Polsat, TVN, TVN24 Polskie Radio, Tok FM, etc.).

Facebook Twitter LinkedIn