Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Dariusz Zawadka (płk rez.) większość swojej dotychczasowej kariery zawodowej spędził w Jednostce Wojskowej GROM. W latach 1991-2004 zajmował szereg stanowisk dowódczych w pionie bojowym Jednostki. W tym czasie uczestniczył misjach i operacjach bojowych poza granicami kraju. W 2004 roku odszedł z Jednostki i przez 4 lata zarządzał firmą doradczą w obszarze audytów bezpieczeństwa, szkoleń i business intelligence. W 2008 roku wrócił do służby wojskowej i przez dwa lata pełnił funkcję dowódcy Jednostki GROM. W sierpniu 2010 roku zakończył służbę wojskową.

W latach 2011 – 2012 pracował PGE EJ S.A. w projekcie przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Od 2012 do 2016 roku pracował jako dyrektor bezpieczeństwa a później wiceprezes zarządu Grupy Kapitałowej (GK) PERN S.A. Zarządzał tam obszarem bezpieczeństwa fizycznego, ochrony środowiska, ppoż., strategii i zarządzania projektami oraz remontów i utrzymania ruchu. Główne projekty realizowane w tym czasie to Strategia rozwoju GK na lata 2015-2020, Koncepcja rozwoju Komputerowych Systemów Automatyki przemysłowej oraz budowa Centrum Zintegrowanego Zarządzania Bezpieczeństwem GK.

Od 2016 roku pracuje w obszarze płatności bezgotówkowych w polskiej spółce będącej częścią amerykańskiej korporacji First Data Corporation na stanowisku Dyrektora Bezpieczeństwa.

Dariusz Zawadka jest mgr historii oraz absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze zarządzania na SGH w Warszawie, Advanced Management Program na University of Navarra w Barcelonie a także program MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Specjalizuje się w obszarze wojskowych operacji specjalnych, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego.

Facebook Twitter LinkedIn