Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Ppłk rezerwy Czesław Rybak jest cenionym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem  bezpieczeństwa energetycznego.

W trakcie ponad dwudziestoletniej służby w UOP, SG i ABW (1993-2014) nabył wiele unikatowych kompetencji związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa państwa. W jej trakcie kierował pracą dwóch delegatur ABW a także pełnił funkcję dyrektora Biura Kadr ABW. W swojej karierze zawodowej zajmował się również uruchomieniem Biura Audytu UM w Wałbrzychu oraz był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa w PGNiG S.A. Od czterech lat jest właścicielem firmy Biuro Bezpieczeństwa Informacji.

Czesław Rybak jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ukończył także szereg studiów podyplomowych, w tym  Zarządzanie Bezpieczeństwem (Uniwersytet Wrocławski) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Uniwersytet Warszawski). Aktualnie realizuje studia Executive MBA dla sektora energetycznego (Uniwersytet Gdański). Uczestniczył w wielu szkoleniach i sympozjach dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, również w charakterze prelegenta. Jest współautorem monografii „Jawność i jej ograniczenia” (Wydawnictwo C.H.BECK, 2014).

Facebook Twitter LinkedIn