Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Mjr (REZ) Bartosz Orlicz-Rabiega przez kilkanaście lat pełnił służbę jako oficer operacyjny w Agencji Wywiadu, realizując zadania zarówno w kraju jak i poza granicami. W latach 2011 – 2012 pełnił funkcję Radcy Ministra Spraw Zagranicznych d.s. bezpieczeństwa polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Służbę w Agencji Wywiadu zakończył na stanowisku Dyrektora pionu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kontrwywiadowcze i bezpieczeństwo operacji wywiadowczych.

W latach 2013 – 2015 był członkiem zarządu spółki zajmującej się wywiadem konkurencyjnym. Obecnie  jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa biznesu i business intelligence realizuje projekty na rzecz krajowych podmiotów gospodarczych i międzynarodowych korporacji.

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu systemów bezpieczeństwa  oraz programów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach o globalnym zasięgu jak również prowadzeniu analiz ryzyka, w tym ryzyka politycznego na rynkach zagranicznych m.in. Azji i Afryki.

Realizował  szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Szkolił pracowników polskich firm działających w przestrzeni międzynarodowej jak i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, czy funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Absolwent Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (www.b20.solutions)

Facebook Twitter LinkedIn