Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej (2003); ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997) oraz studia podyplomowe obronności państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (1998); posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe w trakcie którego był m.in. doradcą Wojewody Mazowieckiego, członkiem Rady Nadzorczej „Bumar” Spółka z o.o. oraz Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Obecnie związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się m.in. problematyką zarządzania ciągłością działania, ochroną infrastruktury krytycznej oraz zarządzaniem kryzysowym. Były instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk m.in. takich przedmiotów jak Zarządzanie Ciągłością Działania w biznesie, Analiza Ryzyka oraz Współczesne zagrożenia cywilizacyjne. Ponadto wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa. W semestrze letnim 2017/2018 prowadził gościnnie wykłady i ćwiczenia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej z przedmiotu Projektowanie Systemów Bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Państwa. Członek Rady Naukowej Kwartalnika Bellona kadencji 2017-2021.

Autor książek „Polska w wirach zagrożeń” (Wydawnictwo Pedagogium 2013) oraz „Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku” (Wydawnictwo Pedagogium 2014). Ponadto autor blisko 50 artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa; Publikował m.in. na łamach kwartalników Wiedza Obronna oraz Wojskowy Przegląd Historyczny, tygodnika „ Sieci” oraz portalu defence24.pl.

Zainteresowania badawcze: problematyka strategii i bezpieczeństwa państwa, historia polskiej sztuki wojennej ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Styczniowego 1863-1865 i wojny 1939 roku, ochrona infrastruktury krytycznej państwa oraz edukacja obronna. Wierny kibic piłki nożnej.

Facebook Twitter LinkedIn