Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Doktor Andrzej Kozłowski jest redaktorem naczelnym portalu CyberDefence24.pl. Pracuje również jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim oraz Collegium Civitas w Warszawie. W 2016 roku obronił dysertację doktorską pod tytułem: „Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w cyberprzestrzeni (1993-2012). Studium komparatystyczne”. Jest autorem ponad 15 artykułów naukowych oraz uczestnikiem ponad 30 konferencji na takich uczelniach jak:  King’s College, University of Manchester, Goethe University Frankfurt.

Facebook Twitter LinkedIn