Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA University of Illinois at Urbana-Champaign. W branży IT od ponad 20 lat. Karierę zaczynał w grupie Asseco Poland, zdobywając doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych oraz w przygotowywaniu strategii biznesowej spółki. Następnie w grupie Siemens był odpowiedzialny za rozwój i realizację usług Managed Services. W firmach IBM i Fortinet rozwijał rozwiązania sieciowe i systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego w regionie Europy Wschodniej i Centralnej. Obecnie specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przez ostatnie lata w Najwyższej Izbie Kontroli prowadził audyty realizacji polityk cyberbezpieczeństwa w Siłach Zbrojnych RP. Członek stowarzyszenia OECD Auditors Alliance. Prywatnie miłośnik podróży i poznawania innych kultur.

Facebook Twitter LinkedIn