Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Jacek Raubo
Prezes

więcej…

Artur Jagnieża
Przewodniczący Rady Fundacji

więcej…

Piotr Małecki
Rada Fundacji

Wojciech Zalewski
Rada Fundacji

więcej…

Aleksandra Bielska
Ekspert

Łukasz Boguszewski
Ekspert

więcej…

Piotr Gąstał
Ekspert

Dominik Graczyk
Ekspert

więcej…

Artur Gruszczak
Ekspert

więcej…

Milo Jones
Ekspert

więcej…

Wojciech Kawa
Ekspert

więcej...

Mateusz Kolaszyński
Ekspert

więcej...

Andrzej Kozłowski
Ekspert


więcej…

Marek Kulesza
Ekspert


więcej…

Paweł Makowiec
Ekspert

więcej...

Marcin Meller
Ekspert

więcej…

Marcin Ochman
Ekspert

więcej…

Bartosz Orlicz-Rabiega
Ekspert

więcej…

Gedymin Radziszewski
Ekspert

więcej …

Paul Robrechts
Ekspert

więcej…

Rafał Rodziewicz
Ekspert

więcej…

więcej…

Czesław Rybak
Ekspert

więcej…

więcej…

Adam Sadowski
Ekspert

więcej…

Adam Wygodny
Ekspert

więcej…

Facebook Twitter LinkedIn