Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii

Na początku października politycy, wojskowi, przedstawiciele biznesu oraz niezależni eksperci dyskutowali o strategicznych aspektach cyberbezpieczeństwa podczas Strategic Cyber Forum. Było to wydarzenie zorganizowane w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

Zbudowanie sprawnego systemu cyberbezpieczeństwa, w którym każdy podmiot zna swoje obowiązki to najważniejszy element zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – podkreślił minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas Strategic Cyber Forum. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która miała to zrealizować, była jednym z najczęściej dyskutowanych tematów podczas całej konferencji. Zdefiniowała ona nie tylko obowiązki dla administracji państwowej, ale również dla biznesu, ponieważ cyberbezpieczeństwo to sprawa, za którą wszyscy biorą odpowiedzialność, zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Oczywiście występuje tutaj potrzeba szerokiej współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, ponieważ w innym wypadku system nie będzie skuteczny. Zdefiniowania systemu cyberbezpieczeństwa przez akt prawny zazdrości nam nawet Izrael, który pomimo rozwiniętych struktur cyberbezpiezczeństwa nie posiada podobnego aktu prawnego jak ustawa o KSC.

Zintegrowanie wszystkich zasobów cyberbezpieczeństwa w Polsce to nie wszystko. Potrzebna jest również koordynacja z innym elementami systemu bezpieczeństwa, a nawet stworzenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, która będzie dostrzegać nowe ryzyka. Cyberataki wymagają bardzo szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia, a ta jest niemożliwa bez całościowego spojrzenia na bezpieczeństwo państwa oraz oparcia się na zintegrowanym systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym. To jednak też nie wystarczy, ponieważ konieczna jest współpraca międzynarodowa, ponieważ zagrożenia w cyberprzestrzeni to zagrożenia przekraczające granice państw i dlatego cyberbezpieczeństwo musi być traktowane tak samo przez Grupę Wyszehradzką, Bukaresztańską Dziewiątkę, NATO czy UE – stwierdził szef BBN Paweł Soloch.

Panele tematyczne były podzielone na dwa główne tematy. W jednym z nich paneliści dyskutowali o roli przywództwa strategicznego w cyberbezpieczeństwie. Przypomniano, że cyberbezpieczeństwo to nie zbiór sztywnych zasad związanych z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim to wehikuł gospodarki. To bardzo ważne słowa, które powinny zostać przekute w konkretne rozwiązania, ponieważ już wcześniej wspomniany Izrael zademonstrował jak z tego cyberbezpieczeństwa uzyskać jak największy zysk.

Jednym z największych problemów Ustawy o KSC było przyjęcie rozproszonego modelu, bez jednej dominującej instytucji odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Karol Okoński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa wytłumaczył, że model federacyjny został przyjęty świadomie. Taki model ma dawać o wiele lepszą efektywności oraz pozwalać na wymianę informacji – dodał minister. Trzeba zauważyć, że jest to opinia, z którą trudno się zgodzić i brak jednej dominującej instytucji będzie prowadził do problemu odpowiedzialności za ewentualne niedociągnięcia i pomyłki.

Drugi panel dotyczył kwestii związanych z ochroną infrastruktury krytycznej w erze Przemysłu 4.0. Standaryzacja minimalnych środków bezpieczeństwa, model przetwarzania, analityka, reagowanie na poziomie krajowym i regionalnym oparte na partnerstwie – to najważniejsze elementy potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Uczestnicy zauważyli również, że polski przemysł dopiero wkracza w erę przemysłu 3.0 i nie radzi sobie za dobrze. Zaakcentowano również konieczność posiadania jak największej liczby rozwiązań krajowych, co ma być kluczowym dla bezpieczeństwa, w szczególności w erze sieci 5G i Internetu Rzeczy.

Oddzielnym wątkiem obu paneli był aspekt wojskowy. Siły Zbrojne dynamicznie rozwijają się w cyberprzestrzeni i muszą być przygotowane do ochrony również infrastruktury krytycznej przed cyberatakami. Na razie prowadzone są w tym obszarze ćwiczenia, które mają sprawdzić gotowość operatorów usług kluczowych.

Uczestnicy również odwołali się do elementu cyberbezpieczeństwa, który jest najważniejszy, czyli do człowieka. Akcentowano konieczność budowania świadomości oraz zbudowania skutecznych systemów edukacji.

Stategic Cyber Forum – CyberDefence24 w założeniu organizatorów miał być wydarzeniem eksperckim tworzącym długofalową płaszczyznę wymiany poglądów dla przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, biznesu, dostawcami usług z zakresu cybersecurity, zarządów kluczowych spółek mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, oraz ekspertów i przedstawicieli instytutów badawczych, na różne aspekty cyberbezpieczeństwa w czasach rewolucji cyfrowej. W pełni sprostał oczekiwaniom, tworząc w przyjętej formule wydarzenia, warunki do ciekawej i owocnej dyskusji. Daje to nadzieję na kontynuację projektu organizacji Stategic Cyber Forum – CyberDefence24 w kolejnych latach. Mając na uwadze bardzo wartościowy charakter tego przedsięwzięcia, organizowanego przez naszego partnera, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii bez wątpienia będzie udzielała swojego wsparcia dla tego przedsięwzięcia służącego poprawie bezpieczeństwa Polski.

Facebook Twitter LinkedIn