Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

6 marca br. „Świetlica Wolności” w Warszawie gościła eksperta naszego Instytutu prof. Milo Jonesa. Przeprowadziło on wykład na temat “Kluczowe czynniki strategicznej niepewności w Polsce: Jakie, co je powoduje, jakie rodzą skutki?”. Był to pierwszy z cyklu comiesięcznych wykładów na temat “Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Celem wykładu było poszukiwanie odpowiedzi na pytania odnośnie znaczenia technologii cyfrowych dla bezpieczeństwa Polski, oraz dlaczego i w jaki sposób wpływają one na strategiczną sytuację naszego kraju, a także jak w tych warunkach, na poziomie państwa i jego instytucji, zapewnić bezpieczeństwo dla biznesu i całego społeczeństwa.

Prof. M. Jones wskazał, że dla udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania konieczne jest postawienie właściwej diagnozy odnośnie procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Dokonując jej podkreślił, że odnotowana stopniowa zmiany nastrojów społecznych w okresie ostatnich 20 lat, zarówno w Europie jak też w skali globalnej, wynika z oddziaływania na społeczeństwa przez proces wchodzenie świata w erę technologi cyfrowej, a tym samym przechodzenia z „analogowej geopolityki do geopolityki cyfrowej”.

W jego ocenie w całej historii świata ma miejsce stałe powiązanie przemian technologicznych z kształtowaniem postrzegania przez nas środowiska, w którym żyjemy, a technologie danej epoki wpływały na myślenie społeczeństw i ich zachowania. Szczególne znaczenie dla kształtowania zachowań społecznych miały te technologie, które wpływały na szybkość rozprzestrzeniania się wiadomości i idei. Dzięki nim całe narody, społeczeństwa, jak też nasze środowisko strategiczne było kształtowane i przekształcane przez technologie danej epoki. Wskazał na czynniki powodujące, że nowe technologie mają konsekwencje psychologiczne, socjologiczne, jak też polityczne. Coraz głębsze wchodzenie w erę cyfrową powoduje, że urządzenia elektroniczne pośredniczą w naszym postrzeganiu świata zewnętrznego. Pozwalamy w ten sposób aby miały one wpływ na to jak myślimy, w co wierzymy oraz jak działamy. Nowe technologie tworzą każdorazowo nowe środowisko dla ludzi zmieniając ich sposób postrzegania zarówno siebie, jak też sposób postrzegania przez nas zmian zachodzących w otaczającym nas świecie.

Coraz większy procent społeczeństwa światowego ma dostęp do światowej sieci internetowej, jak też jest obecny w mediach społecznościowych. Technologie zmieniają sposób sposób przekazywania informacji. Coraz częściej obraz zastępuje słowo kreując emocje w miejsce racjonalnej oceny.

Siła i zasięg wpływu technologii cyfrowych powoduje, że uznane zostały one za skuteczną broń w uzyskiwaniu wpływów i oddziaływaniu na społeczeństwa i państwa. Dynamicznie przekształcające się technologie cyfrowe zmieniają nasze środowisko strategiczne. Dostosowują do tego swoją taktykę terroryści, a rywalizacja krajów przenosi się na wirtualne pole bitwy, gdzie trwa „cyfrowy wyścig zbrojeń”. Technologie cyfrowe stanowią  fundament rozwoju innych nowych gałęzi technologii, które coraz bardziej oddziaływują na nasze codzienne życie. Do nich można zaliczyć druk na drukarkach 3-D, genetykę, robotykę oraz sztuczną inteligencję. Nie tylko pozwalają one na poprawę jakości naszego życia. Niosą także za sobą nowe zagrożenia. Zaliczać można do nich m.in. te, które coraz bardziej ograniczają wolność jednostki. Mogą także wpływać na zmianę struktur społecznych przekształcając środowisko w jakim żyjemy.

Struktury państwowe i międzynarodowe, które były tworzone, kiedy świat nie był świadkiem zaawansowanej rewolucji cyfrowej, wymagają jak najszybszego dostosowania ich do nowych uwarunkowań strategicznych związanych dynamicznymi przemianami technologicznymi. Aby sprostać temu wyzwaniu konieczne jest dostrzeżenie tego przez decydentów politycznych.

Debata jaką rozpoczął wykład skoncentrowała się na poszukiwaniu odpowiedzi jakie konsekwencje dla strategicznego środowiska Polski wynikają z zachodzących przemian oraz jak należy dostosować do nich nasze systemy bezpieczeństwa. Starano się odpowiedzieć co powinniśmy zrobić aby stworzyć system pozwalający na ochronę naszych interesów i możliwości działania w warunkach gdyby obecne systemy oparte na technologii ery cyfrowej przestały działać.

Facebook Twitter LinkedIn