Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Mamy zaszczyt przekazać Państwu pierwszy raport Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Porusza on 7 wybranych zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest znaczący potencjał dla bezpieczeństwa dzisiejszej Polski, a które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem debaty publicznej.

Facebook Twitter LinkedIn