Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Strategiczny punkt widzenia

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Zdjęcie do materiału@2x

NATO potrzebuje koncepcji odstraszania dostosowanej do współczesnych wyzwań

Ekspert Fundacji dr Andrzej Kozłowski uczestniczył w seminarium „New Pespectives on Shared Security – NATO’s Nest 70 Years” w Pradze.

Analizy

Autor

Gen. Leon Komornicki

Członek Rady Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii

Fot. 12 WBOT, domena publiczna

Jak bronić Polski w XXI w. [KOMENTARZ]

Nie wojna, która będzie ma być dzisiaj strategicznym celem naszych przygotowań obronnych. Chodzi raczej o zbudowanie trwałych, zarówno materialnych oraz niematerialnych, jak i przede wszystkim militarnych, podstawy obrony powszechnej RP. Tym samym, nauczenie się, w jaki sposób bronić Polskę, tak aby zapewnić stałe zdolności do odstraszania i wymuszania stanu pokoju.

Autor

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

„Złote paszporty” i „złote wizy” zagrożeniem bezpieczeństwa Unii Europejskie

Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej jest jednym z ważnych, choć zwykle niedocenianych, elementów integracji europejskiej. Daje ich posiadaczom sporo przywilejów, nie nakładając przy tym poważnych obowiązków. Główną i najbardziej docenianą korzyścią z obywatelstwa UE jest prawo do pobytu, prowadzenia oraz swobodnego podróżowania po Unii Europejskiej i strefie Schengen. Te swobody mogą być jednak nadużywane, rodząc zagrożenia ładu publicznego i bezpieczeństwa w UE.

Autor

Adam Wygodny

Ekspert Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii

Łowcy trolli (komentarz)

Na świecie głośno mówi się o tym, że sponsorowane przez Rosję twitterowe trolle wpłynęły na wyniki wyborów prezydenckich w USA w 2016 r. Na początku 2020 roku w Wuhan powołano liczącą około 1,6 tys. armię trolli do cenzurowania informacji związanej z koronawirusem oraz tworzenia „właściwej”, prorządowej narracji.

Autor

Dr Marcin Ochman

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Swiss 1024x400_3

Społeczeństwo a siły zbrojne po „zimnej wojnie” – przypadek Szwajcarii

Armia, mająca oparcie w społeczeństwie, jest fundamentem polityki bezpieczeństwa zniechęcającej potencjalnego agresora. Akceptacja społeczna dla potrzeb obronnych państwa otwiera możliwości rozwoju potencjału obronnego.

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

SG1024x400

Straż Graniczna w Obliczu Zagrożenia Agresją Militarną – Czy ktoś nad tym zastanawia się

Polska Straż Graniczna w czasie pokoju jest wspierana w swoich działaniach przez Siły Zbrojne RP., które w czasie wojny przyjmują ochronę naszych granic, Jak Straż Graniczna może je wesprzeć w stanie wojennym i czasie wojny i czy do tego jest gotowa.

Autor

Adam Wygodny

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400_SW

“Sztuka Wojny” a Cyber Threat Intelligence

Cyberprzestrzeń mająca kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa stała się współczesnym polem bitwy. Czy strategia prowadzenia wojny opisana w „Sztuce wojny” autorstwa Sun Tzu w VI wieku p.n.e. jest receptą na wygranie wojny w cyberprzestrzeni.

Autor

Dr Marcin Ochman

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

szb 800x500

Siły Zbrojne w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – wiele spraw do załatwienia

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020 odnosi się także do roli i miejsca sił zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa Polski. Czy jej zapisy są wystarczająca dla tak istotnego obszaru bezpieczeństwa państwa?

Autor

Adam Sadowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

energia 1024x400

Transformacja energetyczna – strategiczna konieczność

Walka z globalnym ociepleniem, zanieczyszczenie powietrza oraz to jak sprzyja ono rozprzestrzenianiu się COVID-19 wymaga zmian w energetyce służących realizacji Zielonego Ładu. To wymusza na krajach UE dostosowanie się do związanych z tym wymogów.

Autor

Mia Khane

Emerytowany, wyższy oficer polskich służb specjalnych

1024x400

Współczesny wywiad w obliczu nadchodzących zmian — najwyższy czas na gruntowną reformę służb wywiadowczych w Polsce.

Formy i metody działania z poprzednich lat nie gwarantują wywiadowi możliwości tajnego, skutecznego dostępu do informacji. Konieczna jest ich pilne dostosowanie do nowy warunków działania.

Autor

Łukasz Boguszewski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

km 1024x400

Karierę mundurowych należy dzielić na trzy etapy: przed służbą, w jej trakcie i po służbie

Celowe jest wykorzystanie potencjału odchodzący ze służb mundurowych do budowy systemu bezpieczeństwa państwa w ramach budowy systemu obrony powszechnej.

Autor

Dominik Graczyk

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

ok sluzby_cywil 1024x400_

Współpraca cywilnych ekspertów i służb mundurowych w sytuacji kryzysowej na przykładzie akcji ratowniczych w tajlandzkiej jaskini Tham Luang i na okręcie podwodnym „Kursk”

Czy aktualne rozwiązania prawne w Polsce umożliwiają służbom mundurowym łatwe skorzystanie z pomoc cywilnych ekspertów w realizacji takich działań.

Autor

Mia Khane

Emerytowany, wyższy oficer polskich służb specjalnych

1024x400

Czy „afera respiratorowa” może pogrążyć Agencje Wywiadu?

Ostatni tydzień przyniósł nową odsłonę afery związanej z zakupem respiratorów. Doniesienia mediów dostarczyły bulwersujących danych, jednoznacznie wskazujących na aktywny udział w aferze Agencji Wywiadu.

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Cyber_BN 1024x400-01

Cyberbezpieczeństwo a Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020 [OPINIA]

Dynamiczna cyfryzacji obszarów naszego życia tworzy nowe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Jakie miejsce w SBN 2020 ma przeciwdziałanie im.

Autor

Adam Wygodny

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

SBN 1024x400 kopia

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z perspektywy cyberprzestrzeni

Analiza współdziałają regulacji dot. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020.

Autor

Wojciech Kawa

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Policja 1024x400

Dokąd zmierza Policja?

Skuteczności działań Policji zależy od zaufania społeczeństwa budowanego przez profesjonalne działania. Tworzone codzienną, ciężką służby funkcjonariuszy może zostać łatwo podważone.

Autor

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

SBN 1024x400

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP – Polska na peryferiach Europy

Czy opublikowana Strategia Bezpieczeństwa Międzynarodowego daje podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa Polski w wymiarze międzynarodowym?

Autor

Adam Sadowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

5G_2 1024x400

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 2020 – ocena planu ochrony przestrzeni informacyjnej.

Strategia bezpieczeństwa narodowego odnosi się także do zagrożeń w przestrzeni informacyjnej, co wymaga mechanizmów budowania odporności informacyjnej.

Autor

Grzegorz Małecki

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400-05

Długo oczekiwana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podpisana.

Po niemal 6 latach, pełnych dramatycznych i gruntownych przeobrażeń w sytuacji bezpieczeństwa Polski i jej strategicznego otoczenia, doczekaliśmy się wreszcie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor

Adam Wygodny

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400 2-04-04

Wirus mówi: „Sprawdzam!”

Rozwój pandemii COVID-19 zwraca uwagę na społeczne oczekiwanie, aby władze zapewniły obywatelom ochronę przed skutkami sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych. Jak wyglądają obecnie polskie rozwiązania w tym zakresie?

Autor

Paweł Makowiec

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400

Szwajcarska formuła odporności społecznej lekiem na sytuacje kryzysowe

Analiza budowy odporności państwa na sytuacje kryzysowe na przykładzie rozwiązania przyjęte przez Szwajcarię. Czy możne być to wzorem do naśladowania przez Polskę.

Autor

Bartosz Orlicz-Rabiega

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

covid19 1024x400

Wywiad w czasach epidemii koronawirusa

W jakim zakresie unikalne możliwości wywiadu dające możliwości gromadzenia informacji w innych krajach. mogą odegrać istotną rolę w procesie wychodzenia ze skutków pandemii COVID-19?

Autor

Adam Sadowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400

Chiny i Federacja Rosyjska – wykorzystanie epidemii koronawirusa do prowadzenia walki informacyjnej.

Analiza możliwości przeciwdziałania mechanizmom operacji dezinformacyjnych, powiązanych z Rosją i Chinami, przeprowadzanych w cyberprzestrzeni, wykorzystującym lęk przed epidemią koronawirusa.

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

pro 1 1024x400-01-01

Implikacje Strategiczne dla bezpieczeństwa obronnego Polski w obliczu pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 przekłada się na gospodarkę globalną, mogąc wpływać na priorytety strategiczne państw. Analiza ich wpływu dla bezpieczeństwa i zdolności obronnych Polski

Autor

Adam Wygodny

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

cybersec_corona 1024x400

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa w czasach koronawirusa.

Analiza zdolności Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa do zapewnienia właściwego przeciwdziałania i zapobiegania związanym z epidemią cyberzagrożeniom.

Autor

Dr Mateusz Kolaszyński

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

sluzby spec_TK1024x400

Służby specjalne przed Trybunałem

Analiza roli Trybunału Konstytucyjnego w systemie demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi poprzez swoje orzecznictwo mające wpływ na ustawodawstwo regulujące działalność służb specjalnych.

Autor

Adam Sadowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400_1_Obszar roboczy 1

Koronawirus - kryzys epidemiologiczny czy informacyjny?

Analiza możliwości przeciwdziałania mechanizmom dezinformacyjnym, wykorzystującym lęk przed epidemią koronawirusa, do budowy obaw społecznych na nieuzasadnioną skalę.

Autor

Adam Sadowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

H-war 1024x400

Operacje dezinformacyjne jako broń współczesnej wojny hybrydowej w cyberprzestrzeni.

Analiza działań dezinformacyjnych Rosji, jako narzędzia operacji wymierzonych przeciwko interesom Polski pod kątem możliwości wzmacniania odporności na nie.

Autor

Dr Marcin Ochman

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

bron 1024x400-01

Broń palna w rękach obywateli a bezpieczeństwo państwa

Analiza koncepcji zmian prawnych mające umożliwić Polakom łatwiejszy dostępu do broni, oraz ich znaczenia dla obronności Polski.

Autor

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Iran 1024x400_2_Obszar roboczy 1

Generał Sulejmani i strategia "iranizacji" Bliskiego Wschodu

Analiza sytuacji na Bliskiem Wschodzie w związku z zabiciem gen. Kasema Sulejmaniego będącego kluczową postacią w Iranie.

Autor

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

800x500-actuall

Specsłużbom potrzebna konsolidacja. Czy powstanie "narodowa służba wywiadowcza"?

Analiza możliwości dostosowania instytucjonalno-organizacyjnego służb specjalnych, aby mogły one skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom.

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

2020threats1024x400_actuall

Przed nami niespokojny rok 2020

Przegląd zagrożeń, jakim konieczne będzie stawienie czoła w rozpoczynającym się roku 2020 oraz ocena ich skali.

Autor

Gedymin Radziszewski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Drukowanie

Co możesz dostać pod choinkę od analityka wywiadu biznesowego

Ekspert Fundacji Gedymin Radziszewski mówi o roli wywiadu konkurencyjnego dla skutecznego i bezpiecznego realizowania celów ekonomicznych przez przedsiębiorców

Autor

Dr Marcin Łukowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

sankcje1024x400 2_Obszar roboczy 1

Sankcje międzynarodowe: odległa polityka czy realne obowiązki dla firm?

Analiza wpływu sankcji międzynarodowych na podmioty działalności gospodarczej wskazująca na potrzebę wykorzystania przez przedsiębiorców wiedzy wyspecjalizowanych podmiotów.

Autor

Dr Mateusz Kolaszyński

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Pegaz 1024x400_Obszar roboczy

„Osiodłać Pegaza” - założenia reformy kontroli nad służbami specjalnymi - Komentarz

Analiza opublikowanego pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich dokumentu przedstawiającego propozycje zmian w systemie kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi.

Autor

Bartosz Orlicz-Rabiega

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Outsourcing_ 1024x400_Obszar roboczy 1

Szpiegowski outsourcing

Czy nadchodzi czas wykorzystania prywatnych firm wywiadowczych do realizacji zadań dotychczas zarezerwowanych dla wywiadu państwowego?

Autor

Gedymin Radziszewski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Print

SCIP – stowarzyszenie żyjących analityków

Ekspert Fundacji Gedymin Radziszewski analizuje wykorzystanie przez przedsiębiorców możliwości uzyskania wsparcia ze strony zewnętrznych ekspertów celem uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Autor

Czesław Rybak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Poświadczenie bezpieczeństwa - co służby wiedzą o sytuacji finansowej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Ocena czy poszerzone postępowanie sprawdzające przed wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa umożliwia dokładne zbadanie sytuacji finansowej osoby sprawdzanej.

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Zdjęcie do materiału@2x

Stategic Cyber Forum - CyberDefence24 Day nową platformą dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami dla cyberbezpieczeństwa Polski.

Stategic Cyber Forum - CyberDefence24 Day nową platformą dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami dla cyberbezpieczeństwa Polski.

Autor

Dr Mateusz Kolaszyński

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

SejmowaKomisja_1024x400

Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych w latach 2015-2019

Analiza działalność Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych w VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod kątem jej roli w systemie kontroli i nadzoru służb specjalnych.

Autor

Grzegorz Małecki

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Bans_1024x400

Budowa systemu kontroli służb specjalnych jako warunek uniknięcia skandali przy nominacjach na wysokie stanowiska państwowe

Analiza mechanizmów kontroli i nadzoru aparatu bezpieczeństwa państwa mających chronić przed powoływaniem na najwyższe urzędy osób, wobec których występują poważne wątpliwości.

Autor

Dr. Milo Jones

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024X400

Kałasznikow a prawo Moore’a: Polskie bezpieczeństwo a rewolucja cyfrowa​

Analiza wpływu rozwoju technologicznego świata na uwarunkowania i sposoby pracy wywiadu, a także sposób i obszar prowadzenia działań militarnych.

Autor

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400 3

Bez powrotu do przeszłości

Analiza Raportu Instytutu Bronisława Komorowskiego „Obronność Rzeczypospolitej Polskiej po trzech dekadach suwerenności” w odniesieniu do służb specjalnych od 1989 r. i wizji ich „naprawy”.

Autor

Gedymin Radziszewski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024X400

Wywiad konkurencyjny – czemu warto to robić?

Ekspert Fundacji Gedymin Radziszewski analizuje zastosowanie wywiadu konkurencyjnego w zmieniających się warunków działalności gospodarczej.

Autor

Rafał Rodziewicz

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

5G 300x300 blue

Wspólna deklaracja USA i Polski na temat 5G

Ekspert Fundacji Rafał Rodziewicz analizuje wpływ podpisanej przez „Wspólnej Deklaracji USA i Polski na temat 5G” na rozwój tej sieci w Polsce.

Autor

Bartosz Orlicz-Rabiega

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

pegasus 1024x400

Pegasus — podstawy prawne oraz celowość wykorzystania przez polskie służby specjalne.​

Jakie są podstawy prawnych i celowość stosowania systemu Pegasus jako narzędzia prowadzenia inwigilacji.

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

promocja zarzadzania 1024x400-01

O Potrzebie Promocji Zarządzania Ciągłością Działania

Analiza stanu systemu zarządzania kryzysowego w Polsce w nawiązaniu do awarii układu przesyłowego ścieków w oczyszczalni "Czajka"..

Autor

Rafał Rodziewicz

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Home Guard_1024x400

Home Guard po Polsku czyli Inicjatywa Obronna RP

Ekspert Fundacji Rafał Rodziewicz prezentuje ideę stworzenia w Polsce formacji Home Guard, jako Drugiej Linii Rezerwy Wojska Polskiego w oparciu o ochotników.

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

FBI SEKTOR PRIV 1024x400-01-02-01

Skuteczny model współpracy FBI z sektorem prywatnym. Czas na Polskę.

Ekspert Fundacji dr Andrzej Kozłowski analizuje możliwość wykorzystania wzoru współpracy FBI z firmami z sektora infrastruktury krytycznej przez Polskę.

Autor

Czesław Rybak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Systemy ochrony informacji niejawnych niezależne od służb specjalnych. Czy Polska powinna skorzystać z doświadczeń ich działania?

Analiza systemu ochrony informacji niejawnych opartych o instytucje pozostające poza służbami specjalnymi na przykładzie wybranych państw.

Autor

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

wywiad 3.0 1024x400-01

Wywiad 3.0: wyzwania i zadania służb wywiadowczych w czasach globalnego przyspieszenia

Analiza wyzwań, jakim współcześnie musi sprostać aparat wywiadowczy.

Autor

Dr Mateusz Kolaszyński

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

wot_1024x400

Zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej do pomocy poszkodowanym

Jakie możliwości niesienia pomocy poszkodowanym posiadają Wojska Obrony Terytorialnej w czasie pokoju.

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

shc

Konferencja Digital Sherlocks w Londynie

Ekspert Fundacji Andrzej Kozłowski relacjonuje konferencję dot. dezinformacji i propagandy w Internecie.

Autor

Łukasz Boguszewski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Aspekt bezp_1024x400

Aspekty bezpieczeństwa państwa w kontekście wykorzystania na rynku cywilnym byłych żołnierzy

Jakie są problemy związane z wykorzystaniem odchodzących ze służb mundurowych.

Autor

Bartosz Orlicz-Rabiega

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

300x300

Jak zagospodarować i korzystać z wiedzy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych i żołnierzy?

Jakie są możliwości wykorzystania odchodzących ze służb mundurowych.

Autor

Marcin Meller

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

OSINT3_1024x400

OSINT w Zarządzaniu Bezpieczeństwem

Jakie są uwarunkowania jego skutecznego stosowania OSINT i ograniczenia jego stosowania jako narzędzia pozyskiwania cennych informacji na potrzeby procesu decyzyjnego.

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Wojska Obrony Terytorialnej - Poligon Elastycznego Zarządzania

Planowa rozbudowa struktur WOT powoduje rosnący wzrost znaczenia tych jednostek w systemie obronności Polski. Kluczowym elementem staje się dostosowanie ich siły rażenia i możliwości działania do wymogów współczesnego pola walki.

Autor

Dr. Milo Jones

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

1024x400

Sztuka wywiadowcza w cyfrowym świecie - czy właściwi ludzie w Polsce zdają sobie sprawę?

Dynamicznie rozwijające się środowisko cyfrowe zmienia warunki operacji wywiadowczych. Jak technologie cyfrowe oddziaływują na formy i metody prowadzenia działań wywiadowczych.

Autor

Czesław Rybak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Czas na nowy model systemu ochrony tajemnicy państwowej w Polsce

Jakich zmian wymaga ustawa o ochronie informacji niejawnych, by sprostać aktualnym wymogom.

Autor

Michał Stachyra

Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Osint_pt 2 1024x300

OSINT — skuteczne narzędzie dla biznesu i administracji państwowej w dobie cyfryzacji świata.

Czym jest OSINT? Jakie ma znaczenie dla procesu decyzyjnego w biznesie i administracji.

Autor

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Cyberwywiad UE_1024x400_2

Zdolności cyberwywiadowcze UE - wyzwania i ograniczenia

Czym jest cyberwywiad? Czy UE jest przygotowane na obronę w cyberprzestrzeni​?

Autor

Justyna Trzeciakowska

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

OSINT2

OSINT w biznesie – możliwości, ryzyka i prewencja

Czym jest OSINT jakie ma zastosowanie w działaniach przedsiębiorstwa i w jakich obszarach jego działania.

Autor

Artur Jagneża

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

cyberwojska

W poszukiwaniu modelu cyberwojsk RP​

Jakich cyberwojsk potrzebuje Polska gdy cyberprzestrzeń stała się polem bitwy.

Autor

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Cyberbezpieczeństwo kluczem do sukcesu przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 mający wpływ na sterowanie procesami przemysłowymi będzie stawiał nowe wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Autor

Bartosz Orlicz-Rabiega

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

SE space PL2_150

Bezpieczeństwo w przestrzeni gospodarczej

Jakiego systemu bezpieczeństwa gospodarczego potrzebuje współczesna Polska? Jaki jest jego optymalny model w dzisiejszych realiach? Jaką rolę powinny w nim pełnić służby specjalne?

Grzegorz Małecki

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

wyzwania cyberbezp na wschodniej flance nato 2

Wyzwania Cyberbezpieczeństwa na Wschodniej Flance NATO

Analiza cyberprzestrzeni uznanej za kolejną domenę działań wojennych w odniesieniu do Wschodniej Flanki NATO

Dr Milo Jones

Ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

digital technology v1

Kluczowe Czynniki Strategicznej Niepewności: Jakie, Co je powoduje, Jakie skutki rodzą?

Jakie czynniki wpływających na polską niepewność strategiczną w środowisku cyfrowym. Co powinno brane pod uwagę przez dokonujących analizy strategiczne w dzisiejszych czasach.

Facebook Twitter LinkedIn