Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals) to globalna społeczność typu non-profit, złożona z ekspertów biznesowych, przedstawicieli środowisk akademickich i funkcjonariuszy służby publicznej, którzy wspólnie gromadzą i dzielą się doświadczeniami, najlepszymi narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji oraz wiedzą o procesach i możliwościach analitycznych. Wynikająca z tego członkostwa współpraca wspiera strategię i inne dyscypliny organizacyjne w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w zajmowanej przez nie niszy rynkowej. Misją stowarzyszenia jest zwiększenie sukcesu jego członków poprzez przywództwo, edukację, orzecznictwo i tworzenie sieci społecznościowej. Wielu członków ma doświadczenie w obszarach: marketingu, strategii, badań rynku, analizy strategicznej, nauki i technologii, danych i ekonomii. Stowarzyszenie jest jedyną globalną organizacją dla analityków zajmujących się wywiadem: strategicznym, konkurencyjnym i gospodarczym. SCIP jest orędownikiem profesjonalnego wykorzystania danych wywiadowczych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych i wydajności organizacyjnej po to, aby podmiot gospodarczy mógł uzyskać przewagę konkurencyjną nad jego rynkowymi rywalami. Strona www: https://www.scip.org

Facebook Twitter LinkedIn