Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Stowarzyszeniem Alumni (Alumni Association), zrzesza polskich Absolwentów wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Największe i najbardziej znane z nich to: International Visitor Leadership Program (IVLP) i The Fulbright Program, ale też wiele innych. Alumni reprezentują bardzo szeroki wachlarz zawodów i specjalizacji. Są tu przedstawiciele sektora publicznego, pozarządowego, nauki, biznesu, edukacji, kultury, mediów i innych.

Celem stowarzyszenia jest:

– Popieranie i działanie na rzecz zbliżenia Polski i Stanów Zjednoczonych poprzez propagowanie i wspieranie w szczególności działalności i wymiany kulturalnej, naukowej, oświatowej, społecznej, informacyjnej i gospodarczej;

– Podtrzymanie, po powrocie do kraju, kontaktów nawiązanych w USA między uczestnikami programów wymiany sponsorowanych przez amerykański rząd;

– Tworzenie programów współpracy realizowanych po powrocie do Polski, obejmujących konkretne zainteresowania Alumnów.

Więcej szczegółów na stronie www.usalumni.org.pl

Facebook Twitter LinkedIn