Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest nowatorskim think tankiem wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań nad problemami funkcjonowania kluczowych systemów państwa polskiego decydujących o jego bezpieczeństwie narodowym, w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Celem naszej działalności jest uczynienie Polski bezpieczną i nowoczesną, zdolną do zapewnienia przyszłym pokoleniom Polaków życia w warunkach stabilnego rozwoju i dobrobytu.

Z takim zamiarem podejmujemy różnorodne inicjatywy służące wspieraniu procesu budowy kultury strategicznej w państwie i społeczeństwie oraz propagowaniu myśli strategicznej z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Prowadzimy także działalność badawczą i edukacyjną skierowaną na opracowywanie i promowanie propozycji kompleksowych rozwiązań problemów o charakterze systemowym w strategicznych obszarach funkcjonowania państwa polskiego, mających decydujące znaczenie dla jego bezpieczeństwa i pomyślnego rozwoju w przyszłości.

Działalność Instytutu charakteryzuje otwartość na nowe pomysły, niekonwencjonalne podejście do zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, umiejętne stosowanie eksperckiej debaty, jako optymalnej metody pozwalającej na wielowektorowe definiowanie wyzwań oraz wskazywanie sposobów odpowiedzi na nie.

Identyfikujemy problemy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego i poddajemy je wnikliwej analizie. Skupiamy naszą uwagę na problemach o charakterze systemowym i złożonej naturze, które m.in. z tego powodu nie znajdowały dotychczas należytego zainteresowania ze strony władz państwowych i elit politycznych. Poddajemy je wnikliwej analizie, charakteryzującej się wieloaspektowym, interdyscyplinarnym i kompleksowym podejściem. W oparciu o sformułowane o nią wnioski, przygotowujemy propozycje rozwiązań oraz rekomendacje działań, stanowiących wszechstronną odpowiedź na zidentyfikowane problemy.

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o unikatowy zespół wybitnych, krajowych i zagranicznych, specjalistów – teoretyków, jak też praktyków – z różnych obszarów problematyki bezpieczeństwa i obronności. Są wśród nich ludzie nauki, eksperci legitymujący się bogatym doświadczeniem uzyskanym w szeregach polskiej armii, służbach wywiadowczych, organach ścigania, służbie zagranicznej, a także wywodzący się z różnych instytucji administracji państwowej. Wśród nich są także osoby z dużym doświadczeniem w różnych obszarze gospodarki.

Liczymy na to, że nasza działalność spotka się z Państwa uwagą i zainteresowaniem. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych. Zapraszamy także do kontaktu z nami oraz udziału w podejmowanych przez nas inicjatywach.

Facebook Twitter LinkedIn