Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Nasza misja, to budowanie przestrzeni dla dyskusji i proponowanie rozwiązań systemowych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwa rozumianego jako jeden organizm, w którym równie ważną funkcję pełni bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy wreszcie ekonomiczne.

Strategiczne spojrzenie na system bezpieczeństwa sprawia, że nasze eksperckie i obiektywne oceny są pomocne w procesach decyzyjnych zarówno instytucji państwowych jak i w sferze biznesu.

Naszą cechą jest wielowymiarowe podejście do problemów bezpieczeństwa.

Nasz zespół, to eksperci z wielu środowisk od akademickiego, przez osoby z ogromnym doświadczeniem w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, po sektor biznesu. Pozwala nam to na szerokie spojrzenie i wielowektorowe rozwiązania problemów, z którymi się mierzymy.

Śledzimy światowe trendy polityczne i gospodarcze, analizujemy je i oceniamy ich wpływ na sytuacje polskiej gospodarki.

Promujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania, tak by zmaksymalizować konkurencyjność podmiotów gospodarczych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyk występujących w międzynarodowej przestrzeni biznesowej.

Facebook Twitter LinkedIn