Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki – jest emerytowanym generałem Wojska Polskiego. Od 1968 r. do 1998 r. był żołnierzem zawodowym zajmując w tym okresie stanowiska dowódczo-sztabowe od dowódcy plutonu, aż do zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W swojej karierze zawodowej był m.in. dowódcą pułku czołgów, dowódcą 5 Dywizji Pancernej, szef sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego i dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1998 r. został mianowany generałem brygady, zaś w 1992 r. generałem dywizji. W 1998 r. na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Jest współtwórcą i realizatorem idei budowy pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Od 1991 prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, która realizowała jego budowę. Pomnik został odsłonięty w Warszawie 17 września 1995 r. Jest także pomysłodawcą współorganizatorem Wojska Federacji Sportu. W latach 1995-2005 był jej pierwszym prezesem. Od 1998 r. przedsiębiorca i właściciel firmy doradczej, a także członek Rad Nadzorczych firm krajowych i zagranicznych

Facebook Twitter LinkedIn