Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Jacek Marcin Raubo (1985 r.), dr – Wykładowca akademicki, analityk, publicysta oraz komentator, na płaszczyźnie krajowej, kwestii związanych z bezpieczeństwem. Absolwent kierunku politologia, prowadzonego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Gdzie również przygotował i następnie obronił dysertację doktorską zatytułowaną „Decydowanie w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki”, której promotorem był prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

W swojej obecnej pracy zawodowej specjalizuje się w różnych aspektach współczesnego bezpieczeństwa. Porusza się naukowo oraz analitycznie, w takich obszarach, jak wojsko, obronność, bezpieczeństwo narodowe, a także problematyka służb zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym. Ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii oraz zagadnień, jak rozwój różnych aspektów funkcjonowania zjawiska terroryzmu i przeciwdziałania jemu, problem bezpieczeństwa granic, szczególnie w dobie kryzysu migracyjnego oraz narastania zagrożeń transgranicznych, prowadzenie działań hybrydowych we współczesnych konfliktach zbrojnych, problem współczesnego szpiegostwa oraz walk wywiadów, etc. Swoje zainteresowania badawcze skupia zarówno na kwestiach europejskich oraz transatlantyckich, jak i na sytuacji w konfliktogennym regionie Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej (MENA). Zawodowo obserwuje także rozwój technologii w kontekście bezpieczeństwa współczesnych państw, w tym systemów obserwacji, systemów kontroli w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego czy też rozwoju platform bezzałogowych.

Obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przede wszystkim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Miał okazję wykładać również na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jako doradca w zakresie bezpieczeństwa prowadził także autorskie szkolenia dla instytucji publicznych, z zakresu szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa oraz obronności.

Autor artykułów naukowych i publicystycznych, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz analiz i raportów specjalistycznych. Uczestniczył w różnych konferencjach specjalistycznych ze sfery bezpieczeństwa oraz obronności zarówno w Polsce, jak i na świecie. Począwszy od Riga StratCom Dialogue, organizowanej przez NATO StartCom CoE, gdzie jest od trzech lat regularnie zapraszany, a skończywszy na wystąpieniach na konferencjach we Francji, Niemczech, Iranie czy też Rosji.

Regularnie bierze udział, jako ekspert, w międzynarodowych targach branży obronnej w Kielcach (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO), a także w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Lublinie (Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic, jak i Targi i Konferencja Służby Więziennej „Więziennictwo 2019”) oraz w Poznaniu (Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex). Moderował również zamknięte dyskusje specjalistyczne dla Straży Granicznej w Lublinie, a także dla całego spektrum instytucji państwa i przemysłu, oparte na regule Chatham House, w Warszawie, a poświęcone takim zagadnieniom, jak bezpieczeństwo polskich granic, wybór samolotu dla Polski w ramach programu Harpia, problem funkcjonowania systemów zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (bsp).

Przygotował raport specjalistyczny grupy Defence24 pt. „Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa granic”(Warszawa 2017) oraz był współautorem raportu specjalistycznego Defence24-Infosecurity24 pt. „Systemy zwalczania Bezzałogowych Statków Powietrznych”(Warszawa 2019).

Na co dzień również aktywny komentator bieżących wydarzeń, szczególnie w sferze bezpieczeństwa, w najważniejszych polskich stacjach telewizyjnych oraz radiowych (TVP, Polsat, TVN, Polskie Radio, Tok FM, etc.).

Sam także, przeprowadził dotychczas liczne rozmowy z innymi ekspertami oraz specjalistami z zakresu bezpieczeństwa, w ramach serii programów telewizji internetowej – tj. „Skaner Defence24” oraz „Skaner Infosecurity24”. Od kilku lat jest stałym współpracownikiem warszawskiej grupy wydawniczej Defence24, stąd jego analizy oraz komentarze regularnie pojawiają się na portalu Defence24, Infosecurity24, ale należy zaznaczyć, że publikował również na Cyberdefence24, Energetyka24 czy też Space24. Wcześniej współpracował m.in. z miesięcznikiem „Armia” opublikował również artykuły w takich periodykach jak „Polska Zbrojna” oraz „Przewodnik Katolicki”.

Facebook Twitter LinkedIn