Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

The Institute of Security and Strategy Foundation is a think tank that supports the process of building and promoting strategic thinking in Poland. We are the only think tank in Poland bringing together domestic and foreign experts with different political views and outstandingm professional achievements, who devote themselves to building a long-term and efficient security and defense policy for Poland. Openness to new ideas, unconventional approaches to issues of internal and international security, the application of expert debate allows for multi-vector definition of threats and allows IBiS to provide tailored analytic solutions. Our strong asset is non-partisanship and the equal treatment of all opinions and points of view aimed at ensuring a stable and prosperous for future generations of Poles.

Nasza misja, to budowanie przestrzeni dla dyskusji i proponowanie rozwiązań systemowych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwa rozumianego jako jeden organizm, w którym równie ważną funkcję pełni bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy wreszcie ekonomiczne.

Strategiczne spojrzenie na system bezpieczeństwa sprawia, że nasze eksperckie i obiektywne oceny są pomocne w procesach decyzyjnych zarówno instytucji państwowych jak i w sferze biznesu.

Naszą cechą jest wielowymiarowe podejście do problemów bezpieczeństwa.

Nasz zespół, to eksperci z wielu środowisk od akademickiego, przez osoby z ogromnym doświadczeniem w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, po sektor biznesu. Pozwala nam to na szerokie spojrzenie i wielowektorowe rozwiązania problemów, z którymi się mierzymy.

Śledzimy światowe trendy polityczne i gospodarcze, analizujemy je i oceniamy ich wpływ na sytuacje polskiej gospodarki.

Promujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania, tak by zmaksymalizować konkurencyjność podmiotów gospodarczych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyk występujących w międzynarodowej przestrzeni biznesowej.Facebook Twitter LinkedIn