Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Prof. dr hab. Artur Gruszczak zajmuje się problematyką przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej, ewolucji współczesnych wojen. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. Jest także wykładowcą European Online Academy z siedzibą w Nicei, gdzie prowadzi wykłady na temat „Justice and Home Affairs, migrants and refugees in times of crisis”. Był stypendystą NATO, Unii Europejskiej (program Jean Monnet) i Instytutu Badań nad Człowiekiem we Wiedniu, profesorem wizytującym m.in. na Uniwersytecie w Rochester i Uniwerytecie w Charleston (USA), Uniwersytecie Complutense w Madrycie, Uniwersytecie Katolickim w São Paulo, Narodowym Uniwersytecie Kolumbijskim w Bogocie, Uniwersytecie w Manipal. Był autorem ekspertyz m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Parlamentu Europejskiego oraz think-tanków: Statewatch, Globsec, Oxford Analytica.

W latach 2004-2015 był ekspertem Centrum Europejskiego Natolin, gdzie koordynował projekt Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE” zajmując się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego UE, zarządzaniem granicami zewnętrznymi, migracjami oraz współpracą sądową. W latach 2009-2010 przewodniczył zespołowi ekspertów ds. ochrony praw jednostki w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE działającym przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od lat współpracuje z Instytutem Studiów Strategicznych w Krakowie.

Ostatnie publikacje obejmują: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War (Routledge, 2018, współredaktor wraz z P. Frankowskim),  Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security (Palgrave Macmillan, 2018, współredaktor wraz z P. Frankowskim), Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community (Palgrave Macmillan, 2016).

Facebook Twitter LinkedIn