Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Coraz większa rola zagrożeń niemilitarnych oraz konieczność dostosowania NATO do nowych wyzwań to główne wnioski seminarium zorganizowanego w Pradze przez PSSI i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech.

Ekspert Instytutu Fundacji Bezpieczeństwo i Strategii dr Andrzej Kozłowski wziął udział w seminarium zorganizowanym przez PSSI w Pradze.  Temat spotkania ekspertów był następujacy: “New Perspectives on Shared Security – NATO’s Next 70 Years”.  Dominującymi trendami w dyskusji były nowe wyzwania bezpieczeństwa, z którymi musi zmierzyć się NATO. Większość z nich dotyczyła zagrożeń niemilitarnych, co automatycznie powoduje, że Sojusz musi się przekształcić, tak by efektywnie na nie reagować. Zaskakująco mało miejsca poświęcono klasycznym zagrożeniom militarnym. Niestety wśród ekspertów nie było jedności co do konieczności ewolucji NATO w kierunku zwalczania zagrożeń niemilitarnych. Część z nich uważa, że NATO powinno trzymać się swoich podstawowych założeń i nie zmieniać się. Większość ekspertów wierzy, że powinno zastosować się nowy rodzaj odstraszania przeciwko zagrożeniom hybrydowym, Odpowiedź na nie miałaby mieć miejsce nie tylko za pomocą tych samych środków i narzędzi, tylko umożliwiać wszechstronne stosowanie instrumentów posiadanych przez państwa sojuszu. Przykładowo na zagrożenia cyberatakami czy agresją informacyjną odpowiedzią mogłyby być sankcje ekonomiczne. Koncepcja ta jest obecnie w fazie badań naukowych prowadzonych przez brytyjski think-thank RUSI. Ważne jest również budowanie odporności społeczeństwa na zagrożenia, które coraz częściej dotykają bezpośrednio cywilów, a wyspecjalizowane instytucje bezpieczeństwa nie są w stanie ich ochronić.

Jednym z wyzwań najczęściej wymienianych podczas dyskusji były chińskie inwestycje zagraniczne, w szczególności wiążące się z budową sieci 5G. Większość ekspertów zgodziła się, że obecność produktów Huawei w infrastrukturze telekomunikacyjnej może stanowić zagrożenie. Zdaniem autora ważniejsze jest jednak kompleksowe podejście do łańcucha bezpieczeństwa dostaw w samym NATO. Nie może być sytuacji, że tokeny (urządzenia generujące kody) są produkcji chińskiej. Dlatego problem ten powinien być potraktowany kompleksowo, aby nie dopuścić do sytuacji, że NATO mierzy się z jednym konkretnym podmiotem i do tego niepaństwowym. Wśród innych wyzwań wskazywano na zagrożenia od zbytniego uzależnienia się od energii z Rosji czy też cyberbezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę, że kwestie te dotyczą zarówno sfery militarnej, jak i cywilnej, konieczna wydaje się tutaj współpraca z Unią Europejską.

Facebook Twitter LinkedIn