Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

09 luty 2019 r. |CyberDefence24|

Portal CyberDefence24 opublikował analizę Prezesa Zarządu FIBiS odnośnie zagrożeń związanych z organizacją konferencji bliskowschodniej w Warszawie.

Link do źródła dostępny tutaj

Facebook Twitter LinkedIn