Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

FORUM STRATEGICZNE

FORUM STRATEGICZNE_okladka

Z przyjemnością informujemy o starcie wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i Grupy Defence24 jakim jest Forum Strategiczne. Będziemy w jego ramach mówić o perspektywie strategicznej związanej z problematyką bezpieczeństwa narodowego.

Forum Strategiczne

Gościem kolejnego odcinka „Forum Strategicznego”,  był profesor Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN). Rozmowa, prowadzona przez prezesa Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) Jacka Raubo, dotyczyła  ulokowania zasobu, jakim jest edukacja, w szerszym postrzeganiu bezpieczeństwa Polski w XXI w. Należy przy tym przypomnieć, że „Forum Strategiczne” jest wspólnym przedsięwzięciem Defence24.pl oraz FIBiS, mającym otwierać dyskusje o całościowym ujmowaniu kwestii strategicznych w sferze bezpieczeństwa Polski i jej obronności.

Komentarz tygodnia

Uzyskanie paszportu lub dokumentów pobytowych Unii Europejskiej jest atrakcyjne dla wielu osób spoza jej obszaru. Wprowadzona przez niektóre kraje członkowskie praktyka umożliwiania zakupu ich niesie szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa krajów członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.

Farmy trolli to nowe armie cyberprzestrzeni wykorzystywane do prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych pozwalających oddziaływać na całe społeczeństwa i atakować inne kraje bez jednego wystrzału. Sztuczna inteligencja i big data zwiększają siłę oddziaływania na jednostki umożliwiając tworzenie coraz bardziej sugestywnych treści dla poszczególnych odbiorców. Jakie mamy możliwości obrony?

Strategiczne kierunki

Analizy

06 września 2020
5G_2 1024x400

Dekalog dezinformacji – czyli co zrobić, żeby się nie nabrać

Walka informacyjna w cyberprzestrzeni zajmuje coraz istotniejsze miejsce w arsenale działań służących realizacji interesów państw bez uciekania się do działań militarnych.Operacje Advanced Persistent Threat odgrywają w niej ważną rolę. Jak możemy się bronić?

Analizy

29 sierpnia  2020
Korona przestepczosc 800x500

Przestępczość zorganizowana w dobie koronawirusa – próba bilansu

Czy przestępczości zorganizowanej sprzyjają kryzysy takie jak pandemia COVID-19? Tworzą one nowe możliwości działania przestępców z uwagi na niepewność jaką stwarza sytuacja kryzysowa, która jednocześnie zmusza służby państwowe do przesunięcia sił.

Wydarzenia

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 9 lipca 2020 r. projekt SAS-163 „Energy Security in the Cyber Warfare”, w którym Fundacja bierze udział od stycznia tego roku, stał się oficjalnym programem NATO Science&Technology Organization. Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki został oficjalnym przedstawicielem zespołu reprezentującego Polskę w Science&Technology Organization Technical Team: SAS-163 on Energy Security in the Era of Hybrid Warfare.

p1060111

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w imieniu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Prezes Zarządu Grzegorz Małecki wziął udział, w dniach 20-21 stycznia 2020 r., w spotkaniu zespołu działającego pod patronatem NATO Science and Technology Organization, którego tematem było „Energy Security in the Era of Hybrid Warfare”.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki dołączył do grona uczestników inicjatywy „Projekt Konsens”

III Kongres Praw Obywatelskich - Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych. Sesja 7 III KPO

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o naszym udziale w pracach, organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, III Kongresu Praw Obywatelskich. Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki uczestniczył w dyskusji w ramach Panelu „Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych”, dla której punktem wyjścia był raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Osiodłać Pegaza”  Zainteresowanym głównymi elementami dyskusji polecamy relację z Panelu.

Z wielką przyjemnością informujemy o udziale Prezesa Zarządu FIBiS Grzegorza Małeckiego oraz naszego eksperta dr. Andrzeja Kozłowskiego w zorganizowanej przez Ambasadę Izraela w Warszawie drugiej edycji World Changers Night „Secure Your Future”. Uczestniczyli oni w głównej debacie tego wydarzenia. Dr Andrzej Kozłowski był także współprowadzącym panelu tematycznego „Cybersecurity in Media (Fake news). Debatę główną, jak też dyskusję w poszczególnych panelach tematycznych poprzedziło wystąpienie Dorona Davidsona współtwórcy firmy SecBI wprowadzające bardzo sugestywnie zgromadzonych uczestników w świat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wydarzenie stało się miejscem bardzo interesującej wymiany poglądów na różne aspekty przyszłości cyberbezpieczeństwa. Szczególne miejsce w dyskusji zajęła kwestia istniejących możliwości przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń jak też znaczenia przygotowanie czynnika ludzkiego na nie.

Polecamy Raport opublikowany przez naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „5 wyzwań dla Polski”, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej. Autorzy pochylają się w nim nad wyzwaniami w obszarze opieki zdrowotnej, systemie edukacji, transformacji energetycznej, ochrony środowiska i infrastrukturze.

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Strategic and Competitive Intelligence Professionals co daje podstawę do dalszego owocnego współdziałania.

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostaliśmy partnerem Kongresu Impact fintech’19 w Katowicach w dniach 4-5 grudnia br. przyjmując skierowane do nas przez organizatorów zaproszenie do objęcia tej imprezy patronatem instytucjonalnym.

Zainteresowanych tym wydarzeniem finansowym zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie.

 

EurAfrican Forum 2019 - Raport Końcowy

Pragniemy polecić zapoznanie się z raportem końcowym podsumowującym prace EurAfrican Forum 2019, w których uczestniczył Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo.

Pragniemy podziękować organizatorom EurAfrican Forum 2019 za umożliwienie nam udziału w tak owocnych pracach Forum, w których naszą Fundację mieli zaszczyt reprezentować Prezes Zarządu Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo. Wyrażamy nadzieję, że nasz udział w Forum da nam możliwość jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w pracach EurAfrican Forum w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, że uległa zmianie siedziba Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategi. Od dziś nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakładają na przedsiębiorców objętych nimi szereg obowiązków, których prawidłowa realizacja jest możliwa przy właściwym zrozumieniu oczekiwań prawodawcy. Konieczne są do tego spotkania przedsiębiorców, którym dobrym przykładem jest odbyte 25 czerwca br. spotkanie ekspertów z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Pan Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wziął udział w trzeciej edycji Black Sea and Balkans Security Forum 2019, która odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2019. Brał aktywny udział w pracach drugiego panelu konferencji odnoszącego się formatu B9 w ramach Inicjatyw Trójmorza, zajmującego się inicjatywami wspierającymi bezpieczeństwo regionu.

Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki wziął udział w odbywającej się w Sibiu w Rumuni konferencji „Europe’s Future, The perspectives of Contemporary Developments”, która miała miejsce na marginesie nieformalnego Szczytu Rady Europejskiej. Brał udział w pracach panelu zajmującego się problematyką bezpieczeństwa i obrony Europy. W jej trakcie wygłosił referat na temat „Ku nowoczesnej i jednolitej europejskiej wspólnocie wywiadowczej”

Polecamy memorandum opublikowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dot. największych zagrożeń i szans dla polskiej gospodarki, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, na panelu podczas Kongresu Programowego Zjednoczonej Prawicy w Katowicach ,w swoim wystąpieniu wskazuje, że możemy być jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek Europy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

 

5 czerwca w Świetlicy Wolności w Warszawie, odbyła debata na temat  „Wojska obrony terytorialnej — stan na dziś, kierunki rozwoju i docelowe podporządkowanie w systemie kierowania i dowodzenia” prowadzona przez eksperta i członka Rady Fundacji Wojciecha Zalewskiego.  

Była to ostatnia przed wakacjami debata z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Zainteresowanym przebiegiem debaty polecamy relacje zmieszczoną na łamach Defence24.pl 

Świetlica Wolności w Warszawie, w dniu wczorajszym, była miejscem kolejnej debaty z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego” organizowanej przez Fundację Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Jej tematem był OSINT jako skuteczne narzędzie zarządzanie nowoczesnym państwem i firmą. 

W prowadzonej dyskusji wskazano, że jego skuteczne wykorzystanie jest możliwe zarówno w obszarze bezpieczeństwa jak i analizie biznesowej. W tym pierwszym obszarze gromadzone z jawnych źródeł dane pozwalają przeciwdziałać działaniom mogącym naruszać prawo już na wstępnym etapie lub zapobiegać na etapie przygotowania do ich popełnienia. Drugi obszar może służyć biznesowi do uzyskiwania analiz i ocen dających im możliwość unikania strat jak też oceny powodzenia ekonomicznego planowanych działań. Przedmiotem prowadzonej debaty była także właściwa metodologia analizy zgromadzonych informacji, jak też budowanie świadomości, co do możliwości jakie daje OSINT.

11 kwietnia 2019 r. Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki wygłosił prelekcję na temat roli służb specjalnych w systemie cyberbezpieczeństwa państwa podczas konferencji Cyber Academy 3.

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców tworzącej podstawy do dalszego owocnego współdziałania.

Umowa o współpracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Bezpeczeństwa i Strategii uzyskała nowego Partnera podpisując, w dniu 11 kwietnia 2019 r., Umowę o Współpracy ze Stowarzyszeniem Alumni. Zawarta umowa tworzy warunki do wzajemnego wspierania się jak też współpracy w ramach inicjatyw o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym.

03 marca 2019 r. w „Świetlicy Wolności” w Warszawie nasz Instytut zorganizował kolejną debatę z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania jakiego systemu bezpieczeństwa gospodarczego potrzebuje współczesna Polska.

Dyskutowano nad optymalnym modelem w dzisiejszych realiach oraz jaką rolę w nim powinny pełnić służby specjalne. W jej trakcie opisano model obecny i docelowy przy tworzeniu naszego systemu bezpieczeństwa gospodarczego.

Oto 90 sekundowe podsumowanie wykładu na temat technologii cyfrowych i ich wpływu na środowisko strategiczne, który wygłosił 6 marca nasz ekspert dr Milo Jones w Świetlicy Wolności w Warszawie.

Media o nas

Onet.pl

20 sierpnia 2020 r.

Nagłe krytyczne pogorszenie się stanu zdrowia Aleksieja Nawalnego zagrażające jego życiu nie wygląda na przypadek. Polecamy ocenę sytuacji przedstawioną przez Prezesa Zarządu FIBiS Grzegorza Małeckiego.

Polecamy

defence24.pl

16 sierpnia 2020 r.

Nawiązanie stosunków pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest świadectwem dynamicznych zmian w układzie sił jakie mają miejsce na Bliskim Wschodzie. Rozwój sytuacji w regionie analizuje dr. Jacek M. Raubo.

Polecamy

defence24.pl

11 sierpnia 2020 r.

Siły specjalne i ich rola we współczesnych działaniach bojowych. Polskie siły specjalne i ich znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa. Polecamy wywiad z ekspertem FIBiS płk Piotrem Gąstałem.

defence24.pl

10 lipca 2020 r.

Pojęcie budowy odporności państwa na zagrożenia pojawia się wielokrotnie w przyjętej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020. Jaka powinna być jej rola w systemie budowy bezpieczeństwa Polski. Polecamy analizę przygotowaną przez Przewodniczącego Rady FIBiS dr. Artura Jagnieża.

Polecamy

Grzegorz Małecki 2

dziennik.pl

28 maja 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki udzielił wywiadu na temat możliwości wykroczenia przez wywiad poza obszar działania w przypadku wykorzystania SIGINT do gromadzenia informacji.

Polecamy

se.pl

02 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady Fundacji dr Artur Jagnieża udzielił se.pl wywiadu potencjalnych źródeł pandemii COVID-19 i jej ew. konsekwencji w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego.

Polecamy

TVN24.pl

12 lutego 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wypowiedział się w programie „Fakty o świecie” udzielił wywiadu na temat wspólnej operacji wywiadów Stanów Zjednoczonych i Niemiec przeprowadzonej dzięki wykorzystaniu przez nie szwajcarskiej firmy Crypto.

Polecamy

TVP Info

08 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wypowiedział się w programie „O tym się mówi” w TVP Info na temat prognozowanego rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Polecamy

08 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki w udzielonym wywiadzie mówi o roli służb wywiadowczych z uwagi na wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie oraz na temat bezpieczeństwa narodowego w kontekście nadzoru nad służbami specjalnymi

Defence24.pl

02 stycznia 2020 r.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego u progu nowej dekady [ANALIZA]

31 grudnia 2019 r. Radzie Ministrów miał zostać przedłożony projekt nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Jej znaczenie oraz wyzwania, jakim powinna ona sprostać na początku nowej dekady, analizuje w publikacji na łamach Defence24.pl Przewodniczący Rady FIBiS dr Artur Jagnieża.

Facebook Twitter LinkedIn