Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Rozpoczęliśmy dystrybucję strategicznej gry planszowej „Powstania Śląskie” autorstwa Wojciecha Zalewskiego. Gra została współfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronami projektu są: Totalizator Sportowy, ZM Bumar Łabędy oraz Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Gra trafi m.in. do uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, uczelni realizujących program Legii Akademickiej, weteranów działań poza granicami Państwa oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

FORUM STRATEGICZNE

FORUM STRATEGICZNE_okladka

Z przyjemnością informujemy o starcie wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i Grupy Defence24 jakim jest Forum Strategiczne. Będziemy w jego ramach mówić o perspektywie strategicznej związanej z problematyką bezpieczeństwa narodowego.

Forum Strategiczne

W najnowszym odcinku Forum Strategicznego, wspólnej inicjatywy Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) oraz Grupy Defence24, gościł gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk reprezentujący Fundację Stratpoints oraz Uniwersytet Wrocławski. Rozmowa, prowadzona przez prezesa FIBiS Jacka Raubo, została poświęcona kwestiom roli i znaczenia wsparcia wywiadowczego dla procesów tworzenia efektywnej strategii państwa.

Kluczowy problem strategiczny

Gen. Leon Komornicki, w swojej najnowszej analizie podkreśla, że z perspektywy współczesnej Polski należy racjonalnie dostrzegać, oceniać zagrożenia i przede wszystkim wykorzystywać szansę, jaka wynika ze szczególnego położenia geopolitycznego Polski.

 

Komentarz FIBiS

Nie wojna, która będzie ma być dzisiaj strategicznym celem naszych przygotowań obronnych. Chodzi raczej o zbudowanie trwałych, zarówno materialnych oraz niematerialnych, jak i przede wszystkim militarnych, podstawy obrony powszechnej RP. Tym samym, nauczenie się, w jaki sposób bronić Polskę, tak aby zapewnić stałe zdolności do odstraszania i wymuszania stanu pokoju.

Więcej…

Rosną obawy, że obecne wydarzenia, rozgrywające się wokół relacji Chin-Tajwanu-Stanów Zjednoczonych mogą eskalować do poziomu budującego niestety swoistą masę krytyczną, prowadzącą bezpośrednio do zaistnienia kolejnego niebezpiecznego światowego kryzysu w najbliższym czasie.

Więcej…

Uzyskanie paszportu lub dokumentów pobytowych Unii Europejskiej jest atrakcyjne dla wielu osób spoza jej obszaru. Wprowadzona przez niektóre kraje członkowskie praktyka umożliwiania zakupu ich niesie szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa krajów członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.

Farmy trolli to nowe armie cyberprzestrzeni wykorzystywane do prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych pozwalających oddziaływać na całe społeczeństwa i atakować inne kraje bez jednego wystrzału. Sztuczna inteligencja i big data zwiększają siłę oddziaływania na jednostki umożliwiając tworzenie coraz bardziej sugestywnych treści dla poszczególnych odbiorców. Jakie mamy możliwości obrony?

Wydarzenia

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) była współorganizatorem panelu poświęconego grom i symulacjom wojennym, jako narzędziom wspierającym planowanie potencjału obronnego Polski – zarówno w przypadku militarnego, jak i cywilnego wymiaru. Panel odbywał się w trakcie trwania niedawnego „Defence24 Day” (Warszawa, 22 września 2020 r.). Rozmowę poprowadził dr Jacek Raubo, a jednym z uczestników debaty był Wojciech Zalewski z Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii. Zapraszamy do zapoznania się z relacją opublikowaną na łamach portalu Defence24.pl – więcej…

Czas szpiegów. Subiektywny przegląd informacji

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) wspólnie z portalem InfoSecurity24.pl proponują nowy cykl – „Czas szpiegów. Subiektywny przegląd informacji”. W jego ramach, w odstępnie dwóch tygodni, dr Jacek M. Raubo prezentuje charakterystykę szpiegowskich historii z całego świata. 

Były funkcjonariusz brytyjskiego wywiadu Christopher Steele,
poprzez wypowiedzi dla BBC, wzywa do natychmiastowego wręcz zreformowania prawa
względem zewnętrznych zagrożeń wywiadowczych.

 

Amerykańskie służby kontrwywiadowcze oraz tamtejszy resort sprawiedliwości ewidentnie wysyłają sygnał chińskim agentom działającym w tym kraju. Dzieje się tak chociażby za sprawą wysoce „skróconego” wyroku dla obywatela Singapuru, skazanego za działalność szpiegowską.
 

Więcej… 

Już nie tylko agentów brytyjskich, ukraińskich, a nawet chińskich tropi w szeregach rosyjskich sił zbrojnych kontrwywiad Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji. Tamtejsze media podały bowiem, że w Smoleńsku oraz Pskowie zatrzymane zostały dwie osoby podejrzewane o współpracę z estońskim wywiadem (Välisluureamet).

 

Więcej…

Polecamy Raport opublikowany przez naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „5 wyzwań dla Polski”, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej. Autorzy pochylają się w nim nad wyzwaniami w obszarze opieki zdrowotnej, systemie edukacji, transformacji energetycznej, ochrony środowiska i infrastrukturze.

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Strategic and Competitive Intelligence Professionals co daje podstawę do dalszego owocnego współdziałania.

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostaliśmy partnerem Kongresu Impact fintech’19 w Katowicach w dniach 4-5 grudnia br. przyjmując skierowane do nas przez organizatorów zaproszenie do objęcia tej imprezy patronatem instytucjonalnym.

Zainteresowanych tym wydarzeniem finansowym zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakładają na przedsiębiorców objętych nimi szereg obowiązków, których prawidłowa realizacja jest możliwa przy właściwym zrozumieniu oczekiwań prawodawcy. Konieczne są do tego spotkania przedsiębiorców, którym dobrym przykładem jest odbyte 25 czerwca br. spotkanie ekspertów z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Polecamy memorandum opublikowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dot. największych zagrożeń i szans dla polskiej gospodarki, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, na panelu podczas Kongresu Programowego Zjednoczonej Prawicy w Katowicach ,w swoim wystąpieniu wskazuje, że możemy być jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek Europy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

 

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców tworzącej podstawy do dalszego owocnego współdziałania.

Umowa o współpracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Bezpeczeństwa i Strategii uzyskała nowego Partnera podpisując, w dniu 11 kwietnia 2019 r., Umowę o Współpracy ze Stowarzyszeniem Alumni. Zawarta umowa tworzy warunki do wzajemnego wspierania się jak też współpracy w ramach inicjatyw o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym.

03 marca 2019 r. w „Świetlicy Wolności” w Warszawie nasz Instytut zorganizował kolejną debatę z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania jakiego systemu bezpieczeństwa gospodarczego potrzebuje współczesna Polska.

Dyskutowano nad optymalnym modelem w dzisiejszych realiach oraz jaką rolę w nim powinny pełnić służby specjalne. W jej trakcie opisano model obecny i docelowy przy tworzeniu naszego systemu bezpieczeństwa gospodarczego.

Oto 90 sekundowe podsumowanie wykładu na temat technologii cyfrowych i ich wpływu na środowisko strategiczne, który wygłosił 6 marca nasz ekspert dr Milo Jones w Świetlicy Wolności w Warszawie.

Facebook Twitter LinkedIn