Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

FORUM STRATEGICZNE

FORUM STRATEGICZNE_okladka

Z przyjemnością informujemy o starcie wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i Grupy Defence24 jakim jest Forum Strategiczne. Będziemy w jego ramach mówić o perspektywie strategicznej związanej z problematyką bezpieczeństwa narodowego.

Forum Strategiczne

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej rozmowy w ramach Forum prowadzonej przez naszego eksperta dr Jacka M. Raubo z Panią Poseł Annę Marię Siarkowską. Tematem rozmowy jest bezpieczeństwo narodowe i Strategia Bezpieczeństwa Narodowego.

RAPORT

Mamy zaszczyt przekazać Państwu pierwszy raport Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Porusza on 7 wybranych zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest znaczący potencjał dla bezpieczeństwa dzisiejszej Polski, a które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem debaty publicznej.

Po niemal 6 latach, pełnych dramatycznych i gruntownych przeobrażeń w sytuacji bezpieczeństwa Polski i jej strategicznego otoczenia, doczekaliśmy się wreszcie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

Analiza

Ostatni tydzień przyniósł nową odsłonę afery związanej z zakupem respiratorów. Doniesienia mediów dostarczyły bulwersujących danych, jednoznacznie wskazujących na aktywny udział w aferze Agencji Wywiadu.

 

Komentarz tygodnia

Złożone sytuacje kryzysowe wymagają niekiedy podejmowania działań służb mundurowych w warunkach wymagających specjalistycznej wiedzy posiadanej niekiedy wyłącznie w sektorze cywilnym. Czy aktualne rozwiązania prawne w Polsce umożliwiają służbom mundurowym łatwe skorzystanie z pomoc cywilnych ekspertów w realizacji takich działań?

Dzisiejszy otaczający nas świat ulega dynamicznym zmianom w ramach postępującej cyfryzacji różnorodnych obszarów naszego życia. Zwiększa to nasze możliwości działania. Tworzy przy tym nowe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Jakie miejsce ma przeciwdziałanie im w przyjętej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020.

Strategiczne kierunki

Analizy

10 czerwca  2020
SBN 1024x400 kopia

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z perspektywy cyberprzestrzeni

Analiza współdziałają regulacji dot. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020.

Analizy

04 czerwca 2020
Policja 1024x400

Dokąd zmierza Policja?

Dla skuteczności działań Policji konieczne jest zaufanie społeczeństwa budowane przez profesjonalne działania. Zbudowane w trudzie codziennej służby funkcjonariuszy może zostać łatwo podważone.

Wydarzenia

kondolencje_FIBiS 835x300_Obszar roboczy 1 kopia
p1060111

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w imieniu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Prezes Zarządu Grzegorz Małecki wziął udział, w dniach 20-21 stycznia 2020 r., w spotkaniu zespołu działającego pod patronatem NATO Science and Technology Organization, którego tematem było „Energy Security in the Era of Hybrid Warfare”.

Wydarzenia

Wydarzenia

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki dołączył do grona uczestników inicjatywy „Projekt Konsens”

III Kongres Praw Obywatelskich - Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych. Sesja 7 III KPO

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o naszym udziale w pracach, organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, III Kongresu Praw Obywatelskich. Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki uczestniczył w dyskusji w ramach Panelu „Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych”, dla której punktem wyjścia był raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Osiodłać Pegaza”  Zainteresowanym głównymi elementami dyskusji polecamy relację z Panelu.

Z wielką przyjemnością informujemy o udziale Prezesa Zarządu FIBiS Grzegorza Małeckiego oraz naszego eksperta dr. Andrzeja Kozłowskiego w zorganizowanej przez Ambasadę Izraela w Warszawie drugiej edycji World Changers Night „Secure Your Future”. Uczestniczyli oni w głównej debacie tego wydarzenia. Dr Andrzej Kozłowski był także współprowadzącym panelu tematycznego „Cybersecurity in Media (Fake news). Debatę główną, jak też dyskusję w poszczególnych panelach tematycznych poprzedziło wystąpienie Dorona Davidsona współtwórcy firmy SecBI wprowadzające bardzo sugestywnie zgromadzonych uczestników w świat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wydarzenie stało się miejscem bardzo interesującej wymiany poglądów na różne aspekty przyszłości cyberbezpieczeństwa. Szczególne miejsce w dyskusji zajęła kwestia istniejących możliwości przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń jak też znaczenia przygotowanie czynnika ludzkiego na nie.

Wydarzenia

Polecamy Raport opublikowany przez naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „5 wyzwań dla Polski”, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej. Autorzy pochylają się w nim nad wyzwaniami w obszarze opieki zdrowotnej, systemie edukacji, transformacji energetycznej, ochrony środowiska i infrastrukturze.

Wydarzenia

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Strategic and Competitive Intelligence Professionals co daje podstawę do dalszego owocnego współdziałania.

Wydarzenia

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostaliśmy partnerem Kongresu Impact fintech’19 w Katowicach w dniach 4-5 grudnia br. przyjmując skierowane do nas przez organizatorów zaproszenie do objęcia tej imprezy patronatem instytucjonalnym.

Zainteresowanych tym wydarzeniem finansowym zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie.

 

Wydarzenia

EurAfrican Forum 2019 - Raport Końcowy

Pragniemy polecić zapoznanie się z raportem końcowym podsumowującym prace EurAfrican Forum 2019, w których uczestniczył Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo.

Wydarzenia

Pragniemy podziękować organizatorom EurAfrican Forum 2019 za umożliwienie nam udziału w tak owocnych pracach Forum, w których naszą Fundację mieli zaszczyt reprezentować Prezes Zarządu Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo. Wyrażamy nadzieję, że nasz udział w Forum da nam możliwość jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w pracach EurAfrican Forum w przyszłości.

Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, że uległa zmianie siedziba Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategi. Od dziś nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa

Wydarzenia

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakładają na przedsiębiorców objętych nimi szereg obowiązków, których prawidłowa realizacja jest możliwa przy właściwym zrozumieniu oczekiwań prawodawcy. Konieczne są do tego spotkania przedsiębiorców, którym dobrym przykładem jest odbyte 25 czerwca br. spotkanie ekspertów z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wydarzenia

Pan Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wziął udział w trzeciej edycji Black Sea and Balkans Security Forum 2019, która odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2019. Brał aktywny udział w pracach drugiego panelu konferencji odnoszącego się formatu B9 w ramach Inicjatyw Trójmorza, zajmującego się inicjatywami wspierającymi bezpieczeństwo regionu.

Wydarzenia

Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki wziął udział w odbywającej się w Sibiu w Rumuni konferencji „Europe’s Future, The perspectives of Contemporary Developments”, która miała miejsce na marginesie nieformalnego Szczytu Rady Europejskiej. Brał udział w pracach panelu zajmującego się problematyką bezpieczeństwa i obrony Europy. W jej trakcie wygłosił referat na temat „Ku nowoczesnej i jednolitej europejskiej wspólnocie wywiadowczej”

Polecane

Wydarzenia

Wydarzenia

Polecamy memorandum opublikowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dot. największych zagrożeń i szans dla polskiej gospodarki, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej

Wydarzenia

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, na panelu podczas Kongresu Programowego Zjednoczonej Prawicy w Katowicach ,w swoim wystąpieniu wskazuje, że możemy być jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek Europy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

 

Wydarzenia

5 czerwca w Świetlicy Wolności w Warszawie, odbyła debata na temat  „Wojska obrony terytorialnej — stan na dziś, kierunki rozwoju i docelowe podporządkowanie w systemie kierowania i dowodzenia” prowadzona przez eksperta i członka Rady Fundacji Wojciecha Zalewskiego.  

Była to ostatnia przed wakacjami debata z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Zainteresowanym przebiegiem debaty polecamy relacje zmieszczoną na łamach Defence24.pl 

Wydarzenia

Świetlica Wolności w Warszawie, w dniu wczorajszym, była miejscem kolejnej debaty z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego” organizowanej przez Fundację Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Jej tematem był OSINT jako skuteczne narzędzie zarządzanie nowoczesnym państwem i firmą. 

W prowadzonej dyskusji wskazano, że jego skuteczne wykorzystanie jest możliwe zarówno w obszarze bezpieczeństwa jak i analizie biznesowej. W tym pierwszym obszarze gromadzone z jawnych źródeł dane pozwalają przeciwdziałać działaniom mogącym naruszać prawo już na wstępnym etapie lub zapobiegać na etapie przygotowania do ich popełnienia. Drugi obszar może służyć biznesowi do uzyskiwania analiz i ocen dających im możliwość unikania strat jak też oceny powodzenia ekonomicznego planowanych działań. Przedmiotem prowadzonej debaty była także właściwa metodologia analizy zgromadzonych informacji, jak też budowanie świadomości, co do możliwości jakie daje OSINT.

Wydarzenia

11 kwietnia 2019 r. Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki wygłosił prelekcję na temat roli służb specjalnych w systemie cyberbezpieczeństwa państwa podczas konferencji Cyber Academy 3.

Wydarzenia

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców tworzącej podstawy do dalszego owocnego współdziałania.

Wydarzenia

Umowa o współpracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Bezpeczeństwa i Strategii uzyskała nowego Partnera podpisując, w dniu 11 kwietnia 2019 r., Umowę o Współpracy ze Stowarzyszeniem Alumni. Zawarta umowa tworzy warunki do wzajemnego wspierania się jak też współpracy w ramach inicjatyw o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym.

Wydarzenia

03 marca 2019 r. w „Świetlicy Wolności” w Warszawie nasz Instytut zorganizował kolejną debatę z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania jakiego systemu bezpieczeństwa gospodarczego potrzebuje współczesna Polska.

Dyskutowano nad optymalnym modelem w dzisiejszych realiach oraz jaką rolę w nim powinny pełnić służby specjalne. W jej trakcie opisano model obecny i docelowy przy tworzeniu naszego systemu bezpieczeństwa gospodarczego.

Wydarzenia

Oto 90 sekundowe podsumowanie wykładu na temat technologii cyfrowych i ich wpływu na środowisko strategiczne, który wygłosił 6 marca nasz ekspert dr Milo Jones w Świetlicy Wolności w Warszawie.

Media o nas

Grzegorz Małecki 2

dziennik.pl

28 maja 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki udzielił wywiadu na temat możliwości wykroczenia przez wywiad poza obszar działania w przypadku wykorzystania SIGINT do gromadzenia informacji.

Polecamy

se.pl

02 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady Fundacji dr Artur Jagnieża udzielił se.pl wywiadu potencjalnych źródeł pandemii COVID-19 i jej ew. konsekwencji w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego.

Polecamy

TVN24.pl

12 lutego 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wypowiedział się w programie „Fakty o świecie” udzielił wywiadu na temat wspólnej operacji wywiadów Stanów Zjednoczonych i Niemiec przeprowadzonej dzięki wykorzystaniu przez nie szwajcarskiej firmy Crypto.

Polecamy

TVP Info

08 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wypowiedział się w programie „O tym się mówi” w TVP Info na temat prognozowanego rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Polecamy

08 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki w udzielonym wywiadzie mówi o roli służb wywiadowczych z uwagi na wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie oraz na temat bezpieczeństwa narodowego w kontekście nadzoru nad służbami specjalnymi

Defence24.pl

02 stycznia 2020 r.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego u progu nowej dekady [ANALIZA]

31 grudnia 2019 r. Radzie Ministrów miał zostać przedłożony projekt nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Jej znaczenie oraz wyzwania, jakim powinna ona sprostać na początku nowej dekady, analizuje w publikacji na łamach Defence24.pl Przewodniczący Rady FIBiS dr Artur Jagnieża.

Facebook Twitter LinkedIn