Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Rozpoczęliśmy dystrybucję strategicznej gry planszowej „Powstania Śląskie” autorstwa Wojciecha Zalewskiego. Gra została współfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronami projektu są: Totalizator Sportowy, ZM Bumar Łabędy oraz Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Gra trafi m.in. do uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, uczelni realizujących program Legii Akademickiej, weteranów działań poza granicami Państwa oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

FORUM STRATEGICZNE

FORUM STRATEGICZNE_okladka

Z przyjemnością informujemy o starcie wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i Grupy Defence24 jakim jest Forum Strategiczne. Będziemy w jego ramach mówić o perspektywie strategicznej związanej z problematyką bezpieczeństwa narodowego.

Forum Strategiczne

W najnowszym odcinku Forum Strategicznego, wspólnej inicjatywy Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) oraz Grupy Defence24, gościł gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk reprezentujący Fundację Stratpoints oraz Uniwersytet Wrocławski. Rozmowa, prowadzona przez prezesa FIBiS Jacka Raubo, została poświęcona kwestiom roli i znaczenia wsparcia wywiadowczego dla procesów tworzenia efektywnej strategii państwa.

Kluczowy problem strategiczny

Gen. Leon Komornicki, w swojej najnowszej analizie podkreśla, że z perspektywy współczesnej Polski należy racjonalnie dostrzegać, oceniać zagrożenia i przede wszystkim wykorzystywać szansę, jaka wynika ze szczególnego położenia geopolitycznego Polski.

 

Komentarz FIBiS

Nie wojna, która będzie ma być dzisiaj strategicznym celem naszych przygotowań obronnych. Chodzi raczej o zbudowanie trwałych, zarówno materialnych oraz niematerialnych, jak i przede wszystkim militarnych, podstawy obrony powszechnej RP. Tym samym, nauczenie się, w jaki sposób bronić Polskę, tak aby zapewnić stałe zdolności do odstraszania i wymuszania stanu pokoju.

Więcej…

Rosną obawy, że obecne wydarzenia, rozgrywające się wokół relacji Chin-Tajwanu-Stanów Zjednoczonych mogą eskalować do poziomu budującego niestety swoistą masę krytyczną, prowadzącą bezpośrednio do zaistnienia kolejnego niebezpiecznego światowego kryzysu w najbliższym czasie.

Więcej…

Uzyskanie paszportu lub dokumentów pobytowych Unii Europejskiej jest atrakcyjne dla wielu osób spoza jej obszaru. Wprowadzona przez niektóre kraje członkowskie praktyka umożliwiania zakupu ich niesie szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa krajów członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.

Farmy trolli to nowe armie cyberprzestrzeni wykorzystywane do prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych pozwalających oddziaływać na całe społeczeństwa i atakować inne kraje bez jednego wystrzału. Sztuczna inteligencja i big data zwiększają siłę oddziaływania na jednostki umożliwiając tworzenie coraz bardziej sugestywnych treści dla poszczególnych odbiorców. Jakie mamy możliwości obrony?

Wydarzenia

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) była współorganizatorem panelu poświęconego grom i symulacjom wojennym, jako narzędziom wspierającym planowanie potencjału obronnego Polski – zarówno w przypadku militarnego, jak i cywilnego wymiaru. Panel odbywał się w trakcie trwania niedawnego „Defence24 Day” (Warszawa, 22 września 2020 r.). Rozmowę poprowadził dr Jacek Raubo, a jednym z uczestników debaty był Wojciech Zalewski z Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii. Zapraszamy do zapoznania się z relacją opublikowaną na łamach portalu Defence24.pl – więcej…

Czas szpiegów. Subiektywny przegląd informacji

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) wspólnie z portalem InfoSecurity24.pl proponują nowy cykl – „Czas szpiegów. Subiektywny przegląd informacji”. W jego ramach, w odstępnie dwóch tygodni, dr Jacek M. Raubo prezentuje charakterystykę szpiegowskich historii z całego świata. 

Były funkcjonariusz brytyjskiego wywiadu Christopher Steele,
poprzez wypowiedzi dla BBC, wzywa do natychmiastowego wręcz zreformowania prawa
względem zewnętrznych zagrożeń wywiadowczych.

 

Amerykańskie służby kontrwywiadowcze oraz tamtejszy resort sprawiedliwości ewidentnie wysyłają sygnał chińskim agentom działającym w tym kraju. Dzieje się tak chociażby za sprawą wysoce „skróconego” wyroku dla obywatela Singapuru, skazanego za działalność szpiegowską.
 

Więcej… 

Już nie tylko agentów brytyjskich, ukraińskich, a nawet chińskich tropi w szeregach rosyjskich sił zbrojnych kontrwywiad Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji. Tamtejsze media podały bowiem, że w Smoleńsku oraz Pskowie zatrzymane zostały dwie osoby podejrzewane o współpracę z estońskim wywiadem (Välisluureamet).

 

Więcej…

Inne wydarzenia z udziałem FIBIS:

p1060111

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w imieniu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Prezes Zarządu Grzegorz Małecki wziął udział, w dniach 20-21 stycznia 2020 r., w spotkaniu zespołu działającego pod patronatem NATO Science and Technology Organization, którego tematem było „Energy Security in the Era of Hybrid Warfare”.

III Kongres Praw Obywatelskich - Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych. Sesja 7 III KPO

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o naszym udziale w pracach, organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, III Kongresu Praw Obywatelskich. Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki uczestniczył w dyskusji w ramach Panelu „Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych”, dla której punktem wyjścia był raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Osiodłać Pegaza”  Zainteresowanym głównymi elementami dyskusji polecamy relację z Panelu.

Z wielką przyjemnością informujemy o udziale Prezesa Zarządu FIBiS Grzegorza Małeckiego oraz naszego eksperta dr. Andrzeja Kozłowskiego w zorganizowanej przez Ambasadę Izraela w Warszawie drugiej edycji World Changers Night „Secure Your Future”. Uczestniczyli oni w głównej debacie tego wydarzenia. Dr Andrzej Kozłowski był także współprowadzącym panelu tematycznego „Cybersecurity in Media (Fake news). Debatę główną, jak też dyskusję w poszczególnych panelach tematycznych poprzedziło wystąpienie Dorona Davidsona współtwórcy firmy SecBI wprowadzające bardzo sugestywnie zgromadzonych uczestników w świat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wydarzenie stało się miejscem bardzo interesującej wymiany poglądów na różne aspekty przyszłości cyberbezpieczeństwa. Szczególne miejsce w dyskusji zajęła kwestia istniejących możliwości przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń jak też znaczenia przygotowanie czynnika ludzkiego na nie.

Polecamy Raport opublikowany przez naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „5 wyzwań dla Polski”, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej. Autorzy pochylają się w nim nad wyzwaniami w obszarze opieki zdrowotnej, systemie edukacji, transformacji energetycznej, ochrony środowiska i infrastrukturze.

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Strategic and Competitive Intelligence Professionals co daje podstawę do dalszego owocnego współdziałania.

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostaliśmy partnerem Kongresu Impact fintech’19 w Katowicach w dniach 4-5 grudnia br. przyjmując skierowane do nas przez organizatorów zaproszenie do objęcia tej imprezy patronatem instytucjonalnym.

Zainteresowanych tym wydarzeniem finansowym zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie.

 

EurAfrican Forum 2019 - Raport Końcowy

Pragniemy polecić zapoznanie się z raportem końcowym podsumowującym prace EurAfrican Forum 2019, w których uczestniczył Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo.

Pragniemy podziękować organizatorom EurAfrican Forum 2019 za umożliwienie nam udziału w tak owocnych pracach Forum, w których naszą Fundację mieli zaszczyt reprezentować Prezes Zarządu Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo. Wyrażamy nadzieję, że nasz udział w Forum da nam możliwość jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w pracach EurAfrican Forum w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, że uległa zmianie siedziba Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategi. Od dziś nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakładają na przedsiębiorców objętych nimi szereg obowiązków, których prawidłowa realizacja jest możliwa przy właściwym zrozumieniu oczekiwań prawodawcy. Konieczne są do tego spotkania przedsiębiorców, którym dobrym przykładem jest odbyte 25 czerwca br. spotkanie ekspertów z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Polecamy memorandum opublikowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dot. największych zagrożeń i szans dla polskiej gospodarki, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, na panelu podczas Kongresu Programowego Zjednoczonej Prawicy w Katowicach ,w swoim wystąpieniu wskazuje, że możemy być jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek Europy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

 

5 czerwca w Świetlicy Wolności w Warszawie, odbyła debata na temat  „Wojska obrony terytorialnej — stan na dziś, kierunki rozwoju i docelowe podporządkowanie w systemie kierowania i dowodzenia” prowadzona przez eksperta i członka Rady Fundacji Wojciecha Zalewskiego.  

Była to ostatnia przed wakacjami debata z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Zainteresowanym przebiegiem debaty polecamy relacje zmieszczoną na łamach Defence24.pl 

Świetlica Wolności w Warszawie, w dniu wczorajszym, była miejscem kolejnej debaty z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego” organizowanej przez Fundację Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Jej tematem był OSINT jako skuteczne narzędzie zarządzanie nowoczesnym państwem i firmą. 

W prowadzonej dyskusji wskazano, że jego skuteczne wykorzystanie jest możliwe zarówno w obszarze bezpieczeństwa jak i analizie biznesowej. W tym pierwszym obszarze gromadzone z jawnych źródeł dane pozwalają przeciwdziałać działaniom mogącym naruszać prawo już na wstępnym etapie lub zapobiegać na etapie przygotowania do ich popełnienia. Drugi obszar może służyć biznesowi do uzyskiwania analiz i ocen dających im możliwość unikania strat jak też oceny powodzenia ekonomicznego planowanych działań. Przedmiotem prowadzonej debaty była także właściwa metodologia analizy zgromadzonych informacji, jak też budowanie świadomości, co do możliwości jakie daje OSINT.

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców tworzącej podstawy do dalszego owocnego współdziałania.

Umowa o współpracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Bezpeczeństwa i Strategii uzyskała nowego Partnera podpisując, w dniu 11 kwietnia 2019 r., Umowę o Współpracy ze Stowarzyszeniem Alumni. Zawarta umowa tworzy warunki do wzajemnego wspierania się jak też współpracy w ramach inicjatyw o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym.

03 marca 2019 r. w „Świetlicy Wolności” w Warszawie nasz Instytut zorganizował kolejną debatę z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania jakiego systemu bezpieczeństwa gospodarczego potrzebuje współczesna Polska.

Dyskutowano nad optymalnym modelem w dzisiejszych realiach oraz jaką rolę w nim powinny pełnić służby specjalne. W jej trakcie opisano model obecny i docelowy przy tworzeniu naszego systemu bezpieczeństwa gospodarczego.

Oto 90 sekundowe podsumowanie wykładu na temat technologii cyfrowych i ich wpływu na środowisko strategiczne, który wygłosił 6 marca nasz ekspert dr Milo Jones w Świetlicy Wolności w Warszawie.

Facebook Twitter LinkedIn